Po dobrym pierwszym kwartale Lanxess podnosi prognozy na rok 2018

Po dobrym pierwszym kwartale Lanxess podnosi prognozy na rok  2018
Koncern Lanxess, producent specjalistycznych środków chemicznych, kontynuuje świetną passę z 2017 roku, publikując najlepsze wyniki kwartalne w swojej historii, oraz podnosi prognozy przychodów dla 2018 roku.

W pierwszym kwartale roku sprzedaż globalna wzrosła o niemal 7 proc., do 2,565 mld EUR, w porównaniu z 2,401 mld EUR osiągniętymi w roku ubiegłym. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zanotował istotny, wynoszący 14 proc. wzrost do 375 mln EUR, w porównaniu z 328 mln EUR w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Kluczową rolę w osiągnięciu tego pozytywnego wyniku odegrały przede wszystkim wpłaty od spółki Chemtura przejętej w 2017 roku. Swój pierwszy wkład wniosło również przedsiębiorstwo wytwarzające fosforowe środki chemiczne, przejęte od firmy Solvay w lutym 2018 r. Negatywny wpływ na wyniki EBITDA miały ujemne różnice kursowe. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła o niemal jeden punkt procentowy w porównaniu z poprzednim rokiem, osiągając poziom 14,6 proc. Zysk netto zwiększył się w sposób istotny, o 23 proc., do 96 mln EUR w porównaniu z 78 mln EUR rok wcześniej.

- Lanxess pozostaje na stabilnej ścieżce. Dynamicznie wkroczyliśmy w nowy rok, ponownie podnosząc swoją rentowność. Dowodzi to, że nasze wysiłki na rzecz rozwoju spółki zaczynają przynosić coraz większe owoce - powiedział Matthias Zachert, prezes zarządu Lanxess.

Grupa podniosła swoje prognozy dla 2018 roku i obecnie spodziewa się, że wzrost EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniesie od 5 proc. do 10 proc. dla segmentów „Nowego Lanxess” (Advanced Intermediates, Specialty Additives, Performance Chemicals oraz Engineering Materials). W ubiegłym roku porównywalny EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych ustalił się na poziomie ok. 925 mln EUR. Podczas dorocznej konferencji prasowej, która odbyła się w marcu, prezes Zachert przewidywał jedynie niewielki wzrost dla całego roku. Segment Arlanxeo, wspólne przedsięwzięcie Lanxess i Saudi Aramco w dziedzinie kauczuków syntetycznych, nie został uwzględniony w prognozach dla 2018 roku i zostanie objęty oddzielnym sprawozdaniem, począwszy od drugiego kwartału.

Korzystny rozwój działalności w segmentach

Sprzedaż segmentu Advanced Intermediates wyniosła w pierwszym kwartale 2018 r. 563 mln EUR, co stanowi kwotę o 8,7 proc. wyższą od ubiegłorocznego wyniku 518 mln EUR. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 12,1 proc., do 102 mln EUR, w porównaniu z 91 mln EUR rok wcześniej, głównie za sprawą korekty cen sprzedaży. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych sięgnęła 18,1 proc. wobec 17,6 proc. w poprzednim roku.

W segmencie Specialty Additives sprzedaż wyniosła łącznie 496 mln EUR, ponaddwukrotnie więcej niż 239 mln EUR uzyskane w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych osiągnął wartość 81 mln EUR, o 84,1 proc. przekraczając ubiegłoroczny poziom 44 mln EUR. Mocny wzrost jest w znacznej mierze wynikiem integracji przejętego przedsiębiorstwa Chemtura. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 16,3 proc. i była niższa od 18,4 proc. odnotowanych w roku ubiegłym.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A