Podpisanie deklaracji w ramach Circular Plastics Alliance

Podpisanie deklaracji w ramach…

W piątek 20 września 2019 r. w Brukseli sojusz Circular Plastics Alliance przyjmie deklarację dotyczącą, zobowiązania do zwiększenia ilości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w Europie. Deklaracja stanowi, że do 2025 roku 10 milionów ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu znajdzie się w produktach w UE

Podczas spotkania Grupy Roboczej na początku tego tygodnia poinformowano, że dotychczas zarejestrowano ponad 60 sygnatariuszy, w tym 40 stowarzyszeń handlowych, wśród nich stowarzyszenia kluczowe dla łańcucha wartości w dziedzinie tworzyw sztucznych.

Uroczystość rozpocznie wystąpienie komisarz Elżbiety Bieńkowskiej. Po nim przewidziano dyskusję pt. „Dlaczego Sojusz ma znaczenie?” W debacie wezmą udział David Baker - wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw (EuPC), Ton Emans – prezes Plastics Recyclers Europe, Daniele Ferrari - prezes Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego Cefic oraz Mella Frewen - dyrektor generalna stowarzyszenia FoodDrinkEurope.

Drugi panel dyskusyjny pt. "Jak wspierać Sojusz?" odbędzie się z udziałem João Torresa - sekretarza stanu ds. ochrony konsumentów w rządzie Portugalii oraz Ian Guillanda - prezesa Stowarzyszenia Miast i Regionów na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami.

Spotkanie zamknie wystąpienie Fransa Timmermansa, po którym nastąpi podpisanie deklaracji.

Całe wydarzenie będzie transmitowane w internecie: 

https://webcast.ec.europa.eu/high-level-event-of-the-circular-plastics-alliance#

Sojusz Circular Plastics Alliance został zawiązany w grudniu 2018 roku. Jego celem jest, aby w 2025 roku do produktów trafiło 10 milionów ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Cel ten został również określony w załączniku III do europejskiej strategii dotyczącej tworzyw sztucznych.

Aby go osiągnąć, Komisja Europejska wezwała zainteresowane strony do dobrowolnego zobowiązania się do stosowania większej ilości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. 

Pierwsze spotkanie Circular Plastics Alliance, któremu przewodniczył wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen, odbyło się 5 lutego 2019 r.

Na spotkaniu uzgodniono, że członkowie CPA będą zajmować się 5 tematami, które uznano za priorytetowe:

  • Zbieranie i sortowanie odpadów z tworzyw sztucznych.
  • Projekt produktu do recyklingu.
  • Zawartość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w produktach.
  • Badania i rozwój oraz inwestycje, w tym recykling chemiczny.
  • Monitorowanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu sprzedawanych w UE.

JL

brak
 

The European Plastic Pipes and Fittings Association

Belgia