Podpisano umowę o konsolidacji Tarnowa i Puław

Podpisano umowę o konsolidacji Tarnowa i Puław
Podpisano umowę o konsolidacji pomiędzy Zakładami Azotowymi w Tarnowie Mościcach a Zakładami Azotowymi Puławy. Nazwa nowego podmiotu to „Grupa Azoty”.

Umowę zawarto wczoraj późnym wieczorem, 14 listopada. Przewiduje ona przeprowadzenie konsolidacji w ramach jednej grupy kapitałowej w podziale na dwa etapy. W pierwszym etapie strony będą dążyć m.in. do maksymalizacji synergii kosztowych, w szczególności w o obszarze zakupu surowców i mediów wspólnych, osiągnięcia efektów synergicznych wynikających z rozszerzenia zdolności produkcyjnych w zakresie nawozów mineralnych, budowy kompletnego elastycznego portfela produktowego w obszarze nawozów. Będą także zmierzać do poprawy działania w zakresie zdolności produkcyjnych w obszarze amoniaku i kwasu azotowego. Główny celem ma być zaś zapewnienia Grupie Kapitałowej trwałej poprawy pozycji konkurencyjnej i warunków stabilnego rozwoju na globalnym rynku nawozowo – chemicznym.

Celem drugiego etapu konsolidacji będzie optymalizacja struktury, modelu zarządzania i organizacji Grupy Kapitałowej w sposób pozwalający na stworzenie efektywnej organizacji przy jak największym wykorzystaniu synergii.

Strony uzgodniły również zasady dotyczące stosowania nazwy handlowej „Grupa Azoty" oraz dodanie słów przedrostka „Grupa Azoty” do oznaczenia firm niektórych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz ujednolicenia roku obrotowego tych spółek tak, by odpowiadał rokowi kalendarzowemu.

Zgodnie z Umową o Konsolidacji, w celu zwiększenia stabilności akcjonariatu i pozyskania inwestorów długoterminowych, zamiarem Zarządu Azotów Tarnów będzie rekomendowanie w przyszłości WZ Azotów Tarnów podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy, przy uwzględnieniu czynników określonych w Umowie o Konsolidacji, w kwocie na poziomie 40 proc. do 60 proc. jednostkowego zysku netto Azotów Tarnów za dany rok obrotowy. Zarząd Azotów Tarnów, w ramach swoich kompetencji korporacyjnych, zobowiązał się wspierać realizację przez Puławy inwestycji wymienionych w umowie.

Umowa o Konsolidacji, co do zasady, wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału.

Czytaj więcej: Przejęcia 183 Umowy 120

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8