Podwójny jubileusz Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

Podwójny jubileusz Stowarzyszenia…
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) ogłosiło plan jubileuszowej V Międzynarodowej Konferencji ETICS, która odbędzie się w dniach 9-11 maja 2018 roku w Łochowie, wraz z 15-leciem Stowarzyszenia. W programie wydarzenia znalazły się wystąpienia reprezentantów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, krajowych instytutów badawczych z branży budowlanej oraz polskich i europejskich organizacji branżowych. Prelekcje dotyczyć będą najistotniejszych dla sektora ociepleń zagadnień, takich jak kontrola badania właściwości wyrobów, innowacyjne rozwiązania w systemach ociepleń i możliwości wykorzystania tej energooszczędnej technologii, od ponad 60 lat stosowanej do izolacji ścian budynków.

Podczas konferencji, obok przedstawiciela GUNB, głos zabiorą specjaliści z Instytutu Techniki Budowlanej, Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz-– po raz pierwszy na tym forum - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a także Politechniki Poznańskiej. Zaplanowano również prelekcje Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu. Spojrzenie europejskie zaprezentują mówcy z międzynarodowego stowarzyszenia branży ociepleń European Association for ETICS oraz niemieckiego ośrodka Forschunsinstitut für Wärmeschutz e.v. München.

Dr inż. Jacek Michalak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń i inicjator konferencji, liczy na ciekawą i aktualną debatę.

- Dyskutować będziemy na temat niepewności pomiarowej badań wyrobów budowlanych, bardzo istotnej z punktu widzenia kontroli materiałów budowlanych dostępnych na rynku. Omówimy perspektywy dalszego rozwoju zarówno klasycznych układów ociepleniowych ze styropianem czy wełną mineralną, jak też z izolacją termiczną z płytami PUR lub PIR. Rozmawiać będziemy o innowacyjnych materiałach odpowiadających na współczesne oczekiwania prośrodowiskowe, zwiększenia efektywności energetycznej budynków oraz wydłużenia trwałości eksploatacyjnej złożonych systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Nie możemy też pominąć kwestii docieplania istniejących ociepleń, niezwykle ważnej ze względu na liczbę budynków wymagających termomodernizacji - zapowiada szef SSO.

Prezes Michalak zaznacza, że okazję do branżowych podsumowań i prognoz stworzy nie tylko konferencja, ale również towarzyszące jej 15-lecie kierowanego przez niego Stowarzyszenia. - Cieszy mnie, że dotychczasowe działania Stowarzyszenia dobrze oceniane są przez rynek. Mam nadzieję, że jubileuszowe spotkanie przyczyni się do określenia kolejnych celów, których realizacja wspierać będzie dalszy rozwój naszej branży w Polsce - podkreśla prezes Michalak.

Szczegółowe informacje dotyczące V Międzynarodowej Konferencji ETICS i jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.konferencjaetics.com.pl.

Czytaj więcej: Budownictwo 234