Pół miliona ton polipropylenu w zakładach BOPSam proces Spheripol jest z kolei najpowszechniej stosowana technologia wytwarzania polipropylenów (PP), jaka kiedykolwiek powstała. Spheripol, to efekt ponad 40 lat ciągłego rozwoju technologii wytwarzania poliolefin oraz systemów katalitycznych. Za jego sprawą można osiągnąć prosty i ekonomiczny sposób wytwarzanie szerokiej gamy polipropylenu najwyższej jakości.

Omawiana technologia zapewnia najłatwiejszą i najtańszą zmianę wytwarzanych gatunków PP. Dzięki niej przejście z jednego gatunku na inny jest wyjątkowo łatwe i szybkie. Proces Spheripol gwarantuje uzyskanie produktów odznaczających się wysoką powtarzalnością w zakresie wielkości i kształtu cząstek, krystaliczności i sztywności, wskaźnika szybkości płynięcia, rozkładu ciężaru cząsteczkowego, rozkładu komonomeru oraz właściwości fizycznych.

Jednocześnie Basell Orlen Polyolefins informuje, że podczas zbliżających się Targów Plastpol w Kielcach na jego stoisku B-20 odbywać się będą konferencje na temat specjalistycznych poliolefin nowej generacji. Zaplanowano trzy spotkania, we wtorek, środę i czwartek. Początek każdego z nich o godz. 12.Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. dysponuje dwiema fabrykami w Płocku. Jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50 proc. udziałów. W Płocku mieszczą się bliźniacze zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu. Obydwa osiągają światowy poziom.

Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu i polietylenu oraz zaawansowanych produktów poliolefinowych. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A., to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.