Poliamidowa folia z biotworzywa EcoPaXX

Poliamidowa folia z biotworzywa EcoPaXX
Produkcja nowej folii jest efektem współpracy koncernu DSM z południowoniemiecką firmą MF Folien GmbH z Kempten. Folia jest wykonana z poliamidu 410 o handlowej nazwie EcoPaXX, produkowanego przez koncern DSM.

Firma MF Folien jest ekspertem w dziedzinie produkcji folii poliamidowych i od początku działalności współpracuje z DSM nad zastosowaniem tworzywa EcoPaXX. W 2011 roku po raz pierwszy wyprodukowała folię o grubości 30 mikronów. Obecnie dostępne są także folie o grubości 40 i 50 mikronów. Mogą być stosowane w elastycznych opakowaniach żywności, w budownictwie, medycynie, przemyśle lotniczym i morskim.

Folie wykonane z poliamidu 410 EcoPaXX są mocne i przezroczyste, oraz odznaczają się wysoką odpornością na przerwanie. Posiadają niższą transmisję wilgoci niż w przypadku folii z poliamidu 6 oraz zbliżone do niej parametry barierowe. W przypadku poliamidu 410 ochrona przed dostępem tlenu zwiększa się pod wpływem wilgoci.

Tworzywo EcoPaXX uzyskało od Departamentu Rolnictwa USA certyfikat "Certified Biobased Product", który potwierdza, że jest ono w 70 proc. pochodzenia biologicznego. Biokomponentem jest olej rycynowy pochodzący z roślin rosnących w strefie tropikalnej i nieużywanych do produkcji żywności. Jak twierdzi producent, ilość dwutlenku węgla, emitowanego podczas produkcji polimeru, jest równoważone przez ilość CO2 absorbowanego przez roślinę podczas jej wzrostu.

Przedstawiciele DSM tłumaczą wdrażanie nowego tworzywa rosnącym zapotrzebowaniem rynku na biopolimery, które są uważane za rozwiązanie służące zrównoważonemu rozwojowi i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Oprócz EcoPaXX, DSM oferuje także inne biotworzywa, jak np. termoplastyczny kopoliester Arnitel Eco czy duroplast Palapreg.


Termoplastyczne tworzywa konstrukcyjne: poliamidy Stanyl® i Stanyl ForTii® , poliamidy Akulon® i Novamid®
 

Termoplastyczne tworzywa konstrukcyjne: poliamidy Stanyl® i Stanyl ForTii® , poliamidy Akulon® i Novamid®, poliamid EcoPaxx, poliestry Arnitel®, Arnite®

Polska