Police ze strategią rozwoju

Police ze strategią rozwoju…
Szefostwo Zakładów Chemicznych Police przewiduje, że w wyniku realizacji swojej strategii i wydatkowania ok. 600 mln zł, głównie na akwizycje, przychody Zakładów Chemicznych Police zwiększą się do 4-5 mld zł do 2015-2020 r.

Opracowana przez firmę strategia rozwoju zakłada, że w optymistycznym wariancie przychody spółki wzrosną do 5 mld zł rocznie po zakończeniu jej realizacji w 2015 r. Z kolei wariant pesymistyczny, zakładający iż kryzys na rynku potrwa przynajmniej trzy lata, dopuszcza wydłużenie jej realizacji do 2020 r. i osiągniecie przychodów na poziomie 4 mld zł. Tym samym więc, jak widać, zarząd Polic dopuszcza dwa scenariusze wydarzeń. Pierwszy zakłada, że po 3-6 bardzo ciężkich miesiącach nastąpi rok słabej sprzedaży. Drugi - ciężki będzie cały rok, a słabe dwa następne. Ten drugi scenariusz zakłada, że w ogóle nie będzie wiosennego sezonu sprzedaży, który firma notowała co roku.

Wiadomo już, że ZCh Police zamierzają wydać ok. 600 mln zł na realizacje swoich samodzielnych projektów, w tym najwięcej na akwizycje. W chwili obecnej rozpatrywana jest jedna duża akwizycja i trzy mniejsze, jednak ich sfinansowanie nie powinno przekroczyć połowy planowanych nakładów.

Zebranie zarządu Polic

Koszt największej akwizycji szacowany jest na kwotę maksymalnie 150-200 mln zł. Pozostałe wydatki to m.in. rozbudowa linii produkcji mocznika za ponad 120 mln zł a także rozbudowa portu za 120 mln zł. Nie dojdzie za to do zakupu wartej 200 mln zł firmy w zachodniej Europie, która miała świadczyć usługi dla Polic.

- Zakładamy, że na realizację swoich zamierzeń musimy przeznaczyć sumę ok. 250 mln zł - tłumaczy Ryszard Siwiec Prezes Zarządu ZCh Police. - Kwota zaangażowania polickiej spółki może być niższa, jeśli pozyskamy częściowe finansowanie ze środków. Według wstępnych planów nakłady inwestycyjne mają być sfinansowane w 40 proc. ze środków własnych i 60 proc. z kredytów.

ZCh Police przez trzy kwartały tego roku zarobiły 341,79 mln zł wobec 103,70 mln zł zysku w analogicznym okresie poprzedniego roku przy obrotach odpowiednio 2185,08 mln zł wobec 1343,59 mln zł. Na tak dobre wyniki miały wpływ rosnące ceny nawozów, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży w trzecim kwartale tego roku o 52,6 proc. jest przede wszystkim efektem rosnących cen nawozów, których sprzedaż w drugim kwartale wzrosła o 53 proc. Siedmiokrotny wzrost sprzedaży chemikaliów wynika natomiast przede wszystkich z wysokiej sprzedaży amoniaku oraz kwasu siarkowego. Sprzedaż bieli utrzymała się na poziomie sprzed roku.

Czytaj więcej: Rynek 847 Sprzedaż 133