Police zmodernizują instalację do produkcji amoniaku

Police zmodernizują instalację… Spółka Grupa Azoty Police podpisała z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych umowę, która pozwoli na zwiększenie i zoptymalizowanie produkcji amoniaku. Dzięki wartej 46 mln zł umowie policka spółka zmodernizuje swoje instalacje produkcyjne. Zawarte porozumienie wynika z obserwacji rynkowych: deficytu amoniaku na światowym rynku i rosnących cen rynkowych surowca.

Sfinalizowanie umowy nastąpiło w środę w obecności Ministra Skarbu Państwa, Włodzimierza Karpińskiego, prezesa zarządu Grupy Azoty SA, Pawła Jarczewskiegp, prezesa zarządu Grupy Azoty Police, Krzysztofa Jałosińskiego oraz dyrektora Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, Cezarego Możeńskiego.

- Współpraca Azotów z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych dowodzi, że warto inwestować we własne badania, które polepszają i rozwijają produkcję - powiedział Włodzimierz Karpiński. - MSP inicjuje i wspiera tego typu projekty. Innowacyjność to klucz do wzrostu wydajności i tworzenia nowych miejsc pracy.

Grupa Azoty


- INS w ramach umowy zmodernizuje instalacje wytwarzające amoniak w polickich zakładach - powiedział Krzysztof Jałosiński, prezes polickiej spółki. - Ponadto opracowywać będzie nowoczesne rozwiązania technologiczne, które wzorem największych na świecie przedsiębiorstw chemicznych patentowane będą przez Grupę Azoty. Modernizacja instalacji amoniaku znacznie zwiększy również efektywność produkcji.

Amoniak jest komponentem wykorzystywanym w wielu różnych branżach, m.in. do produkcji nawozów azotowych. Usprawnienie procesu produkcyjnego amoniaku pozwoli również znacznie obniżyć ilości wykorzystywanych do jego produkcji gazu ziemnego oraz energii, co zmniejszy zdecydowanie koszty produkowanych nawozów. Inwestycja przełoży się bezpośrednio na zoptymalizowanie wolnych mocy przerobowych obecnych instalacji.

Znaczenie amoniaku na świecie w ostatnim czasie dynamicznie wzrasta. Wpływ na jego deficyt i zwyżkę cenową ma zachwianie rynku w związku z wyłączeniem instalacji amoniaku i ograniczeniem produkcyjnym na Ukrainie, jak również niekorzystną sytuacją w Trynidadzie oraz Afryce Północnej. W trzecim kwartale 2014 r. cena amoniaku utrzymywała się na średnim poziomie 488 dolarów za tonę, była więc o 58 dolarów wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost cen amoniaku spowodowany był m.in. zapotrzebowaniem ze strony krajów Azji Południowo-Wschodniej Azji oraz USA.

Czytaj więcej: