Polimery Police: Grupa Azoty Polyolefins wybrała dystrybutorów polipropylenu

Polimery Police: Grupa Azoty…

Grupa Azoty Polyolefins wybrała Ter Hell Plastic GmbH jako dystrybutora dla polipropylenu pod nazwą Gryfilen na rynki: DACH, Benelux oraz na rynku Europy Centralnej i Wschodnie.  W marcu br. Ter Hell Plastic GmbH został również wybrany dystrybutorem Gryfilenu powstającego w Polimerach Police na rynki Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii.

Umowa z Ter Hell Plastic GmbH kończy kilkumiesięczny proces wyboru dystrybutorów polipropylenu pod marką Gryfilen.

Na pozostałych rynkach dystrybutorami Grupy Azoty Polyolefins są:

  • Grupa Azoty Compounding Sp. z o.o. – wyłączny dystrybutor na rynku Polski.
  • Nexeo Plastic Europe B.V. - wyłączny dystrybutor na rynek Włoch, Francji, Hiszpanii i Portugalii.
  • Biesterfeld Plastic GmbH - wyłączny dystrybutor na rynek Wielkiej Brytanii i Irlandii.
  • Imlitex Industry UAB - wyłączny dystrybutor na rynek Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy.

- Pod koniec czerwca rozpoczęliśmy produkcję polipropylenu w Polimerach Police. Obecnie stopniowo zwiększane są moce produkcyjne, a w sierpniu rozpocznie się sprzedaż Gryfilenu. Dystrybutorzy, którzy zostali wybrani to rynkowi liderzy, którzy pozwolą budować silną pozycję naszego nowego produktu na europejskim rynku – mówi Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc.

Polimery Police to nowy kompleks chemiczny Grupy Azoty oparty na najnowocześniejszych rozwiązaniach – technologii Oleflex UOP - produkcji propylenu jakości polimerowej metodą odwodornienia propanu (PDH) oraz technologii Unipol Grace - produkcji polipropylenu. Zastosowane technologie zapewniają m.in. niskie zużycie surowców i energii oraz dużą elastyczność produkcji. Jest to szczególnie istotne w zmieniającym się i bardzo wymagającym europejskim rynku tworzyw sztucznych, który poszukuje wysokiej jakości produktu ściśle dostosowanego do konkretnych potrzeb.

Budowa kompleksu „Polimery Police” prowadzona jest w formule zaprojektuj i wybuduj. 11 maja 2019 roku Grupa Azoty Polyolefins S.A. podpisała kontrakt na realizację inwestycji z Hyundai Engineering Company Ltd. Przekazanie placu budowy nastąpiło 7 stycznia 2020 roku. W dniu 22 czerwca br. miało miejsce rozpoczęcie procesu uruchamiania produkcji polipropylenu. Zakończenie wszystkich prac w ramach inwestycji planowane jest na drugą połowę 2023 roku.