Polimery Police: w ramach rozruchu wyprodukowano pierwsze 100 tys. ton PP

Polimery Police: w ramach…

Do 15 maja br. Grupa Azoty Polyolefins wyprodukowała łącznie 100 tys. ton polipropylenu. To poziom produkcji osiągnięty w ramach rozruchu i testów parametrów gwarantowanych na instalacji PDH (odwodornienia propanu), i PP (polipropylenu), jak również na AUX (instalacjach pomocniczych) i HST (morski terminal gazowy).  

- Polipropylen produkowany w ramach nowo powstałych instalacji w fabryce w Policach przeszedł pozytywne testy i jest dostępny w sprzedaży bezpośredniej oraz dystrybucji. Zgodnie z założeniami, gama produktów Spółki jest sukcesywnie poszerzana. Docelowe portfolio Spółki to ponad 30 typów polipropylenu pod marką Gryfilen. Wprowadzanie nowych rodzajów produktów odbywa się stopniowo, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i w miarę uzyskiwania pozytywnej walidacji produktów, zarówno od strony produkcyjnej, jak i przetwórczej u klientów. Morski Terminal Gazowy w Policach regularnie przyjmuje dostawy propanu i etylenu. W ubiegłym tygodniu Spółka przyjęła dziewiąty statek z ładunkiem propanu - mówi p.o. prezesa zarządu Grupy Azoty Polyolefins, Wojciech Blew.


polimery-police-gryfilen

Portfolio produktowe Grupy Azoty Polyolefins pod marką Gryfilen obejmuje homopolimery, jak i kopolimery, w różnych typach dostosowanych do potrzeb przetwórców. W regularnej ofercie znajdują się już:

  • Gryfilen H02-L i H04-L dedykowany do produkcji sznurków i taśm spinających w procesie ekstruzji,
  • Gryfilen H03-N przeznaczony do produkcji opakowań sztywnych w technologii termoformowania, również do kontaktu z żywnością,
  • Gryfilen H03-F przeznaczony do produkcji folii BOPP,
  • Gryfilen H12-G przeznaczony do procesu formowania wtryskowego dla wielu zastosowań, w tym artykułów gospodarstwa domowego, artykułów sportowych, rekreacyjnych, zabawek czy sztywnych opakowań cienkościennych.

Hyundai Engineering Co. Ltd., Generalny Wykonawca inwestycji w ramach umowy EPC w sposób kompleksowy odpowiada za realizację projektu Polimery Police. Zakończenie realizacji projektu wiąże się z osiągnięciem i utrzymaniem przez Generalnego Wykonawcę Parametrów Gwarantowanych określonych m.in. w umowach licencyjnych dla Instalacji do produkcji propylenu (PDH) oraz instalacji do produkcji polipropylenu (PP). Osiągnięcie Parametrów Gwarantowanych jest ściśle powiązane z przeprowadzeniem Testu Integralności całej instalacji.

Reportaże

Forum