Polimex-Cekop polskim podwykonawcą inwestycji BOP

Polimex-Cekop S.A. został wybrany głównym podwykonawcą inwestycji Basell Orlen Polyolefins (BOP) w wyniku przetargu zorganizowanego przez generalnego wykonawcę - Tecnimont S.p.A.

Za wyborem Polimex-Cekop przemawiały: konkurencyjność firmy na rynku, referencje, duże doświadczenie przy realizacji obiektów w sektorze chemii i petrochemii oraz zaplecze inżynieryjno-wykonawcze gwarantujące szybką mobilizację oraz stabilną realizację robót. Wysoka jakość usług świadczonych przez Polimex-Cekop wynika z wieloletnich doświadczeń zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym. W swoim portfolio firma ma już inwestycje zrealizowane w ponad 30 krajach.

"W zasadzie kontrakt jest kontynuacją dobrej współpracy pomiędzy Polimex-Cekop, a PKN ORLEN S.A., jednym z udziałowców BOP, dla którego Polimex współrealizował kluczowe inwestycje, m.in. instalacje hydrokrakingu, hydroodsiarczania gudronu oraz reformingi benzyn" – podkreśla Konrad Jaskóła, Prezes Zarządu Polimex-Cekop.

Inwestycja BOP w Płocku obejmuje budowę dwóch bliźniaczych instalacji produkujących polietylen i polipropylen. Jej wartość szacowana jest na 500 mln Euro. Według rządowych statystyk jest to jedna z największych inwestycji w Polsce, jak również najbardziej znacząca w rodzimej branży petrochemicznej. Planowane zakończenie budowy to I półrocze 2005 roku, po którym nastąpi faza rozruchowa. Docelowa roczna produkcja w nowych fabrykach wyniesie 320.000 ton polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) produkowanego według technologii Hostalen®, 400.000 ton polipropylenu z wykorzystaniem technologii Spheripol® oraz 100.000 ton polietylenu niskiej gęstości (LDPE).

Realizacja projektu wymaga m.in. dostawy i montażu 5 tys. ton konstrukcji stalowych, 3 tys. ton specjalistycznych rurociągów i 4,1 tys. aparatów chemicznych.

"Jesteśmy przekonani, że wybór Polimex-Cekop na generalnego wykonawcę tak dużej inwestycji daje gwarancje sprawnego zarządzania budową, stosowania najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz terminowego przekazania obiektów do rozruchu" – podsumowuje Karol Marek Sęp, Dyrektor Produkcji w BOP odpowiedzialny za realizowaną inwestycję.

# # #
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez budowę dwóch instalacji o zaawansowanych technologiach w Płocku. Planowane zakończenie budowy to I półrocze 2005 roku, po którym nastąpi faza rozruchowa. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu, polietylenu i zaawansowanych produktów poliolefinowych. Stale udoskonala technologie produkcji i jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.

Polimex-Cekop S.A. jest prywatną spółką akcyjna, która wybudowała w ciągu swojej historii ponad 700 obiektów "pod klucz" w 60 krajach. Spółka specjalizuje się w realizacji inwestycji dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego, nafty i gazu, ochrony środowiska, budownictwa przemysłowego oraz energetyki. Coraz większy udział w ofercie na rynek krajowy stanowią inwestycje w infrastrukturę lokalną. Są to przede wszystkim oczyszczalnie ścieków, budownictwo mieszkaniowe, nowoczesne i ekologiczne urządzenia dla ciepłownictwa. Grupa Polimex-Cekop skupia obecnie szereg spółek, w których Polimex-Cekop posiada pakiety akcji pozwalające na ich efektywną kontrolę, w tym trzy spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czytaj więcej: Umowy 120