Polipropylen BOPS do wytłaczania i termoformowania

Polipropylen BOPS do wytłaczania i termoformowania
Firma Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz gatunków polipropylenu (PP) Moplen typu homo, kopo i random, które są przeznaczone do wytłaczania m.in. grubych folii do termoformowania oraz płyt korugowanych (kanalikowych, tzw. sztuczny karton) i pełnych. Gatunki te w warunkach przetwórstwa oferują wysoką wytrzymałość stopu, niski poziom wtrąceń żelowych, dobrą sztywność, udarność i stabilność produkcji. Cechy te są istotne zarówno w przypadku typowych folii do termoformowania i wytwarzania wielofunkcyjnych opakowań nadających się do recyklingu, jak również w przypadku wytłaczanych płyt o strukturze kanalikowej lub płyt pełnych wykorzystywanych w przemyśle elektro-technicznym, budowlanym, chemicznym, a także do celów reklamowych.

Zakres standardowych gatunków Moplen spełnia potrzeby przetwórców, zarówno w zakresie utrzymania wysokiej produktywności, jak i możliwości zmniejszenia ciężaru wytwarzanych wyrobów. Dodatkowo, wyroby te mogą być łatwo drukowane po uprzedniej obróbce ich powierzchni np. łukiem elektrycznym.

W przypadku wytłaczania, np. wysokiej jakości folii lub płyt korugowanych, użycie specjalnych produktów z oferty BOPS wytwarzanych w fabrykach Grupy LyondellBasell poza Polską typu Clyrell lub Adflex, dodatkowo podwyższa estetykę wytwarzanych wyrobów i zapewnić im lepsze właściwości funkcjonalne w stosunku do tradycyjnych materiałów.

Segment rynku opakowań do żywności, który wykorzystuje metodę termoformowania, jest bardzo konkurencyjny. Dlatego też do ich produkcji doskonale nadają się gatunki takie jak Moplen, które pozwalają na zużycie możliwie jak najmniejszej ilości surowca i utrzymanie optymalnych właściwości fizycznych wyrobów w zakresie udarności lub odporności na obciążenie statyczne. Wybrane gatunki Moplen oferują wysoką przezroczystość i optymalne właściwości organoleptyczne.

Gatunki Moplen oferowane przez BOPS posiadają istotne właściwości użytkowe, dzięki czemu wytwarzane folie grube i płyty charakteryzują się tym, że są lekkie, mają dobrą wytrzymałość / stosunek wagowy, dobre właściwości barierowe w odniesieniu do wody oraz dobrą odporność chemiczną. Oferujątakże doskonałą stabilność wymiarową, dobrą drukowalność po uprzedniej aktywacji powierzchni oraz dobre wybarwienie różnorodnymi kolorami.

Jedną z odpowiedzi BOPS na oczekiwania rynku opakowań, jest najnowszy, rozwojowy gatunek homopolimeru PP o nazwie Moplen HP2409, który jest produkowany w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku. Gatunek ten oferuje bardzo dobrą przezroczystość, a ze względu na podwyższoną sztywność, daje też możliwość zmniejszenia grubości ścianek opakowań wytwarzanych metodą termoformowania. Zachowuje przy tym podstawowe właściwości wymagane w przypadku produktów opakowaniowych o grubszych ściankach, wykonanych z tradycyjnych materiałów. Zastosowanie Moplen HP2409 przynosi oszczędności nawet kilku procent na wadze finalnego wyrobu.

Kombinacja dobrej przezroczystości, stabilności kształtu i odporności na obciążenie statyczne oraz odporność cieplna (napełnianie na gorąco) w przypadku Moplen HP2409, stanowi ciekawą alternatywę dla przetwórców i dla producentów na dynamicznym rynku, aby utrzymać przewagę konkurencyjną i zapewnić lepszą estetykę termoformowanych opakowań lub przezroczystych płyt.

Moplen EP400H to kolejny produkt najnowszej generacji w ofercie BOPS, który jest rekomendowany do zastosowań w segmencie opakowań wytwarzanych metodą termoformowania oraz do wytłaczania płyt w procesie podwyższonej produktywności. Gatunek ten, doskonale nadaje się do wytwarzania pojemników nieprzezroczystych, stosowanych w temperaturze poniżej 0oC lub do głębokiego mrożenia. Moplen EP400H wykazuje dużą sztywność, bardzo dobrą udarność w niskich temperaturach, dobrą stabilność wymiarową i doskonałą odporność na pełzanie i paczenie. Główne zastosowania obejmują: wyroby produkowane metodą termoformowania, płyty korugowane oraz opakowania wytwarzane metodą wytłaczania z rozdmuchem.

Moplen