Polipropylen Moplen EP 1661

Polipropylen Moplen EP 1661
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w ofercie swej spółki handlowej Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o., proponuje innowacyjny gatunek z asortymentu firmy Basell. Jest nim Moplen1 EP 1661 – nowy, wysokopłynący gatunek polipropylenu przeznaczony do produkcji cienkościennych elementów technicznych o wysokiej wytrzymałości.

Moplen EP 1661 jest gatunkiem tworzywa adresowanym do producentów elementów cienkościennych wymagających wysokiej sztywności w połączeniu z odpowiednią udarnością. Typowym obszarem zastosowania tworzywa Moplen EP 1661 jest produkcja skrzynek transportowych, pojemników, walizek oraz innych cienkościennych detali technicznych.

Zazwyczaj przetwórcy zmuszani byli do kompromisu pomiędzy wysoką płynnością tworzywa a jego udarnością. Polipropylen Moplen EP 1661 daje możliwość pełnego wykorzystania obu cech w jednym surowcu.

Walizka wykonana z tworzywa Moplen EP1661Podstawowe właściwości gatunku EP 1661 to wysoki współczynnik płynięcia, doskonała udarność w niskiej temperaturze oraz wysoka sztywność. Fundamentalne znaczenie ma tutaj odpowiednio dobrana relacja pomiędzy dwoma ostatnimi parametrami oraz dodatkowo niski współczynnik pełzania, który gwarantuje odporność na obciążenie wyrobu gotowego.

Skuter z polipropylenu Moplen EP1661Testy i próby w skali przemysłowej wskazują, że w porównaniu do innych gatunków polipropylenu obecnych na rynku, Moplen EP 1661 oferuje także znaczne korzyści przetwórcze wynikające z jego wysokiej płynności. Są to: skrócenie czasu cyklu produkcyjnego, obniżona temperatura przetwórstwa oraz niższe ciśnienie wtrysku. Wysoka płynność polipropylenu Moplen EP 1661 umożliwia łatwiejszą produkcję elementów cienkościennych, takich jak walizki czy pojemniki, gdzie możliwość zmniejszenia grubości ścianki pozwala na redukcję masy wyrobu. Ponadto, testy jednoznacznie dowodzą, że Moplen EP 1661 nie traci z tego powodu wytrzymałości i spełnia wymagania dotyczące sztywności i udarności zwłaszcza w niskiej temperaturze.