Polipropylen Moplen EP 1661


Ten poziom jakości oraz własności przetwórczych czyni z polipropylenu Moplen EP 1661 doskonały materiał do produkcji wytrzymałych, cienkościennych skrzynek, opakowań, walizek, zabawek, mebli oraz innych detali technicznych.

Porównanie własności polipropylenu Moplen EP 1661 z innymi gatunkami Moplen przeznaczonymi do podobnych zastosowań:

Polipropylenu Moplen EP 1661 - właściwości

Płynięcie polipropylenu Moplen EC 1661

# # #

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp z o.o., jest spółka handlową w pełni zależną od Basell Orlen Polyolefins Sp.zo.o. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku światowej skali bliźniacze zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu i polietylenu. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.