Poliuretany jako izolacja urządzeń grzewczych i chłodniczych

Poliuretany jako izolacja…

Projektowanie instalacji grzewczych i chłodniczych stanowi istotny etap inwestycji zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Producenci urządzeń grzewczych i chłodniczych muszą zapewnić przede wszystkim określoną wydajność oraz parametry izolacyjne wytwarzanego sprzętu, tak aby spełnić wymagania użytkowników. Niektóre z tych parametrów regulują również odpowiednie przepisy i rozporządzenia. Sytuacja na obu rynkach wygląda nieco inaczej, dlatego warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi.

Urządzenia chłodnicze - jak wygląda sytuacja na rynku?

Dynamiczny rozwój obserwowany w ofercie urządzeń chłodniczych sprawia, że cały czas pojawiają się na tym rynku innowacyjne zmiany i rozwiązania. Szczególnie chętnie są witane wszelkie nowości umożliwiające poprawę efektywności energetycznej instalacji chłodniczych. Niestety branża ta dość mocno podlega wpływom zmian ekonomicznych i klimatycznych.

Popyt na coraz nowocześniejsze i zaawansowane technicznie urządzenia jest również napędzany przez coraz ostrzejsze regulacje prawne, zwłaszcza jeśli chodzi o przepisy dotyczące ochrony środowiska. Z tego względu potencjał rozwojowy w branży urządzeń chłodniczych znajdą przede wszystkim producenci efektywnych izolacji termicznych, między innymi wykonanych z poliuretanów PUR.

Branża urządzeń grzewczych

Rynek urządzeń grzewczych obejmuje takie urządzenia jak grzejniki, kotły gazowe, podgrzewacze przepływowe, zasobniki ciepłej wody użytkowej, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Panuje tutaj nieco inna sytuacja niż w branży chłodniczej - obserwuje się dużą wrażliwość na cenę oraz wysoką konkurencyjność. W efekcie tego z dużo mniejszym entuzjazmem są przyjmowane innowacyjne rozwiązania, zwłaszcza takie, które powodują wzrost kosztów produkcji urządzeń.

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 812/2013 zobowiązuje producentów bojlerów do deklaracji, jaką klasę energetyczną posiada dane urządzenie. Z tego względu rozwój tej branży skierowany jest przede wszystkim w kierunku uzyskania wyższej wydajności energetycznej oferowanych urządzeń przy jednoczesnej optymalizacji nakładów finansowych. Jednym z najkorzystniejszych rozwiązań jest wykorzystanie do produkcji zasobników wody materiałów o wysokich parametrach izolacyjnych, takich jak  Systemy poliuretanowe.

Jakie wymagania muszą spełniać izolacje termiczne?

Jednym z kluczowych kryteriów, jakie powinny spełniać izolacje termiczne w branży urządzeń chłodniczych i grzewczych, jest wysoka efektywność oraz trwałość. Każda instalacja grzewcza i chłodnicza powinna być zaopatrzona w izolację ściśle dopasowaną do warunków pracy urządzeń. Z tego powodu, przepisy i normy techniczne regulują takie parametry izolacji, jak wymagana grubość oraz rodzaj zastosowanego materiału.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym wymagań technicznych, minimalna grubość warstwy izolacyjnej zależy od takich parametrów jak średnica rury przesyłowej oraz współczynnik λ (współczynnik przenikania ciepła). Skuteczne obniżenie strat ciepła i zabezpieczenie instalacji przez wpływem bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperatury pozwala zaoszczędzić ich użytkownikom spore kwoty. Aby zapewnić maksymalną wydajność działania wybranej izolacji, należy przede wszystkim dopasować ją właściwie do danego rodzaju instalacji.

Systemy poliuretanowe - dlaczego są najlepszym materiałem do izolacji termicznych?

Wszystkie wspomniane wcześniej wymagania jest w stanie spełnić poliuretan, który ma opinię jednego z najlepszych materiałów do wykonywania izolacji termicznych. Sztywne pianki utworzone z poliuretanów cechuje niska wartość λ, czyli współczynnika przewodzenia ciepła. Parametr ten określa, z jaką szybkością odbywa się przewodzenie ciepła przez dane tworzywo - im niższa jest jego wartość, tym lepiej izoluje on urządzenie.

Systemy poliuretanowe są wykorzystywane w izolowaniu urządzeń grzewczych do ograniczania przepływu ciepła m.in. jako izolacje bojlerów oraz podgrzewaczy wody. Natomiast w branży chłodniczej z poliuretanów wytwarza się izolacje do lad chłodniczych oraz chłodni, jak również zbiorników. W obu tych branżach stosowane są głównie dwukomponentowe systemy poliuretanowe, służące do wytwarzania sztywnej pianki o właściwościach samogasnących.


Czytaj więcej:
Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4