Polska Chemia - strategiczne znaczenie dla krajowej gospodarki

W programie kongresu wiele miejsca poświecono także inwestycjom, które branża chemiczna chętnie wykorzystuje by stawać się coraz bardziej konkurencyjną i innowacyjną. Jedną z nich jest projekt Polimery Police Grupy Azoty S.A., Partnera Strategicznego wydarzenia. Inicjatywa ta, to największy projekt chemiczny w Polsce z zastosowaniem zaawansowanych technologii. Ma on znaczenie strategiczne dla gospodarki, a wybór propanu jako surowca dla Grupy Azoty zwiększy konkurencyjność firmy. Projekt znacząco wpłynie na polską gospodarkę poprzez eksport produktów, a także zaspokoi popyt krajowy. Również reprezentanci drugiego Partnera Strategicznego, PKN Orlen S.A. podkreślali znaczenie rozwoju branży i stałego budowania przewag konkurencyjnych, m.in. poprzez spełnianie pro-środowiskowych wymagań UE. Przedstawiciele PKN Orlen przypomnieli, iż do 2050 roku koncern, jako pierwsza firma petrochemiczna w naszej części Europy chce osiągnąć neutralność klimatyczną.

Trendem w Polskiej Chemii, który pojawiał się w wielu wystąpieniach ekspertów w trakcie kongresu są innowacje. Co ciekawe, często temat ten był powiązany z Europejskim Zielonym Ładem i innymi proekologicznymi inicjatywami UE. Zdaniem części ekspertów wyzwania związanie z neutralnością klimatyczną są niezbędne i stanowią szansę dla Polskiej Chemii. Pozwalają zachować i wzmacniać konkurencyjność przedsiębiorstw.

VII Kongres Polska Chemia

VII Kongres Polska Chemia odbył się 16 września 2020 w formie innowacyjnej telewizji online. Wydarzenie skupiało się wokół trzech obszarów tematycznych: gospodarka, środowisko, człowiek. W trakcie debat i paneli poruszane były zagadnienia, które są obecnie najważniejsze dla sektora chemicznego i całego przemysłu, uwzględniając oczywiście wpływ pandemii COVID-19. Przemysł chemiczny czeka wiele wyzwań, m.in. skutki kilkumiesięcznego zamrożenia gospodarki, intensyfikacja aktywności regulacyjnej UE i nowe trendy, które zaczynają odgrywać kluczową rolę w rozwoju Polskiej Chemii. Zagadnienia środowiskowe, takie jak np. Europejski Zielony Ład, będą szczególnie istotne w ciągu najbliższych lat, co z pewnością przełoży się na całą gospodarkę. W trakcie wydarzenia poruszono także wiele innych kwestii, takich jak: inwestycje, innowacje, rozwój kadr, transport i dystrybucja oraz technologie 4.0. W trakcie kongresu udział wzięło blisko 70 prelegentów -  ekspertów ze świata administracji, nauki, mediów i biznesu.

polska-chemia

Czytaj więcej:
Relacja 171

Reportaże

Forum