Polska Izba Przemysłu Chemicznego rozpoczyna współpracę z CEEP

Polska Izba Przemysłu Chemicznego…
Polska Izba Przemysłu Chemicznego podpisała porozumienie o współpracy z Central Europe Energy Partners. Celem obu organizacji jest integracja branży na forum europejskim oraz intensyfikacja działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu. Główne obszary współpracy obu organizacji obejmują działania na rzecz racjonalizacji Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, optymalizacji mechanizmu carbon leakage, rozwoju odnawialnych źródeł energii i wspierania efektywności przemysłu chemicznego.

– Z członkami CEEP łączy nas przede wszystkim potrzeba stabilnego otoczenia prawnego oraz bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych – powiedział Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. - Oba te obszary kształtowane są w głównej mierze na forum unijnym. Aż trzy czwarte prawodawstwa w obszarze mającym wpływ na działanie przemysłów chemicznych i energochłonnych powstaje w Brukseli. Liczę, że dzięki współpracy z CEEP nasi członkowie zyskają unikatowy dostęp do wiedzy i specjalistów oraz dodatkową platformę realizacji strategicznych celów sektora chemicznego.

Ważnym polem współpracy obu organizacji będzie dywersyfikacja i bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych w Unii Europejskiej. To kluczowe w kontekście prac nad ostatecznym kształtem Unii Energii, która będzie mieć istotny wpływ nie tylko na sektor energii, ale też cały europejski przemysł. Ważne będzie także wzajemne wsparcie w działaniach mających na celu umacnianie międzynarodowej pozycji członków CEEP i PIPC, a także wspierania innowacji i technologicznego rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce i Europie Centralnej.

– Naszą największą siłą jest szeroka reprezentacja sektorów, uwzględniająca zarówno producentów, jak i konsumentów energii - powiedział Paweł Olechnowicz, przewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners. - Dzięki temu propozycje, jakie prezentujemy na forum unijnym, nie są głosem jednej branży, ale zrównoważonym stanowiskiem, opartym o kompromis i interesy ponad stu milionów Europejczyków. Cieszę się, że do tego głosu dołączają się firmy z sektora chemicznego skupione w PIPC. Wierzę, że dzięki temu będzie on jeszcze mocniejszy i lepiej słyszalny w całej Europie, z pożytkiem dla producentów i konsumentów energii z Polski i całej Europy Centralnej.

Tomasz Zieliński (PIPCh) i Paweł Olechnowicz (CEEP)


Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych, natomiast Central Europe Energy Partners reprezentuje interesy sektora energii i przemysłu energochłonnego z Europy Centralnej w celu wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego całego regionu.

Czytaj więcej: Branża chemiczna 662