Polska branża kompozytów wciąż rośnie

Polska branża kompozytów wciąż…
Zakończone niedawno krakowskie targi Kompozyt-Expo to dobra okazja do spojrzenia na krajową branżę kompozytów. Według szacunków niemieckiej organizacji branżowej AVK - Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe w krajach Europy Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Serbia, Chorwacja, Macedonia, Słowenia, Litwa i Łotwa) w latach 2010-2013 produkcja kompozytów GRP (opartych na włóknach szklanych w postaci mat szklanych, włókien długich, z zastosowaniem żywic termoutwardzalnych) wzrosła o ponad 33 proc. Także w tym roku w regionie spodziewany jest spory, 5-procentowy wzrost produkcji. I choć organizacja nie podaje w tym przypadku danych szczegółowych dotyczących produkcji kompozytów w Polsce, można się spodziewać, że także w naszym kraju wielkość produkcji kompozytów opartych na włóknach szklanych wzrośnie powyżej unijnej średniej, która w 2014 roku szacowana jest na poziomie 2 proc.

Podczas krakowskiej imprezy o komentarz i próbę scharakteryzowania polskiej branży kompozytów poprosiliśmy Jacka Karpińskiego z firmy Milar oraz Mariusza Warcholińskiego z firmy Velox.

Zdaniem obu naszych rozmówców krajowy przemysł kompozytowy działa prężnie i jego rozwój jest mocno widoczny. Mariusz Warcholiński zwraca uwagę, iż specyfiką polskiego rynku jest wykorzystywanie wciąż prostych technologii, przede wszystkim technologii ręcznej, w odróżnieniu od rynku niemieckiego czy francuskiego, gdzie stosuje się bardziej specjalistyczne rozwiązania. Obaj nasi rozmówcy podkreślają jednak coraz silniejszą u nas tendencję do wykorzystywania coraz bardziej nowoczesnych materiałów i technologii.Analitycy stowarzyszenia AVK zauważają, że wzrostowy trend w europejskiej branży kompozytów to przede wszystkim efekt działalności największych odbiorców materiałów kompozytowych - branży transportowej oraz budowlanej. Sytuacja w tych dwóch niezmiernie istotnych sektorach europejskiej gospodarki przekłada się bezpośrednio na sytuację w branży kompozytów.

Produkcja kompozytów GRP w krajach UE


Eksperci zauważają, że rynek kompozytów jest mocno zróżnicowany, nie tylko jeśli chodzi o wielkość przedsiębiorstw i techniki produkcji, lecz także w zakresie typów komponentów i produktów. W Europie można także dostrzec zróżnicowanie regionalne - ponad przeciętny wzrost widoczny jest m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz w krajach Europy Wschodniej. Także niektóre z krajów południa Europy odnotowują ponownie lekki wzrost, podczas gdy spadki zauważalne są we Francji i w Skandynawii. Przy czym dynamika rynkowa jest mocno uzależniona od sektora gospodarki, dla którego dostarczane są komponenty.

Produkcja kompozytów GRP w krajach UE i Turcji


Szacuje się, że w 2014 roku w światowa produkcja kompozytów wykorzystujących włókna szklane - służące do wzmacniania aż 95 proc. całkowitego wolumenu produkowanych kompozytów - wyniesie 8,5 mln ton, z czego produkcja europejska to 2,2 mln ton (włączając w to także kompozyty z włókien krótkich i inne). Znaczne mniejsza jest produkcja kompozytów węglowych CRP - światowe zapotrzebowanie w 2014 roku szacowane jest na 79 tys. ton.