Polski Produkt Przyszłości - do wygrania 100 tys. zł

Polski Produkt Przyszłości… Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiły XXI edycję konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagrodą jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Głównymi celami konkursu Polski Produkt Przyszłości są: budowanie świadomości polskich marek, promocja i wspomaganie rozwoju najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce.

- Polskie innowacje i technologie to lokomotywa napędowa dla naszej gospodarki. Dlatego tak ważne jest, aby ich autorzy mieli środowisko do rozwoju swoich projektów. Rodzime produkty i usługi w dziedzinie nowych technologii wyróżnia przede wszystkim wysoka jakość. Ten właśnie wyznacznik sprawia, że polskie firmy nie tylko z sukcesem działają na rynkach krajowych i zagranicznych, lecz również budują świadomość silnych polskich marek w obszarze innowacji - powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

W dwudziestoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 900 innowacyjnych projektów. Były to nowości z różnych obszarów techniki, m.in. z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 52 projekty, a ponad 100 przyznała wyróżnienia.

Wiele produktów opracowanych na bazie prac konkursowych odniosło sukces rynkowy zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród laureatów są perspektywiczne spółki notowane na giełdowym rynku NewConnect. Wiele jednostek naukowych będących laureatami konkursu może poszczycić się najwyższą kategorią naukową A+.

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja składające się z jednostki naukowej i przedsiębiorcy prowadzące działalność na terenie Polski. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:
  • Produkt Przyszłości jednostki naukowej
  • Produkt Przyszłości przedsiębiorcy
  • Produkt Przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które zostały doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych, albo zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym, który potrwa do 5 października br. przyjmowane będą zgłoszenia przedsiębiorców. Drugi rozpocznie się od dnia ogłoszenia listy Laureatów Konkursu na gali wręczenia nagród - zwycięzcy będą mieli 3 tygodnie na złożenie wniosku o powierzenie grantu.

W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia. Laureaci konkursu, oprócz prawa do posługiwania się w korespondencji i w promocji znakiem oraz hasłem: Polski Produkt Przyszłości, mają możliwość uzyskania grantu na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Zwycięzcy mogą starać się o grant w wysokości do 100 tys. zł, a wyróżnieni do 25 tys. zł. Oprócz ww. nagród przewidziane są także nagrody specjalne:
  • za produkt zgłoszony przez młodego (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata) i innowacyjnego przedsiębiorcę;
  • za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
  • za produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.
Wnioski konkursowe można składać wyłącznie w formie papierowej, osobiście lub pocztą do 5 października 2018 r., do godz. 16:30.

Więcej informacji na stronie konkursu.