Polski rynek ważny dla Lanxess

Chemiczny koncern Lanxess potwierdza duże znaczenie rynku polskiego dla swojej przyszłej działalności i kreśli szerokie perspektywy dla naszego kraju jeśli chodzi o swój dalszy rozwój.

Lanxess, czyli niemiecki producent specjalistycznych wyrobów chemicznych, poinformował właśnie o tym, że notuje dwucyfrowe wskaźniki wzrostu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Najszybszy wzrost osiągany jest na rynkach Słowacji, Węgier i Polski. Koncern zwiększył swe obroty w Polsce, Słowacji i Czechach o niespełna 15 proc. Szczególnie szybki przyrost cechował segmenty kauczuków specjalnych i chemikaliów bazowych. W Europie Środkowo-Wschodniej Lanxess najszybciej rozwijał swe obroty na rynkach Słowacji (49,2 proc.), Węgier (17,1 proc.) i Polski (+13,2 proc.). Dwuprocentowy wzrost odnotowano także w Czechach.

Swoją komercyjną działalnością na rynkach Polski, Słowacji, Czech i Węgier koncern steruje za pośrednictwem spółki-córki Lanxess Central Eastern Europe s.r.o. Ma ona swą główną siedzibę w Bratysławie oraz posiada oddziały w Warszawie i Budapeszcie.

- Dzięki naszemu konsekwentnemu ukierunkowaniu na najwyższej jakości produkty w segmentach, w których zajmujemy przodujące pozycje na rynkach, byliśmy w stanie, działając w trudnym otoczeniu rynkowym, ponownie odnotować na swym koncie ponadprzeciętne wyniki gospodarcze - ocenia prezes zarządu Lanxess Axel C. Heitmann.

Biorąc pod uwagę obroty, koncern, obok pozytywnych efektów cenowych na poziomie 3,8 proc., osiągnął wyraźny przyrost wolumenów produkcji o 4,3 proc.

Jeśli chodzi o rynkowe przewidywania koncernu na najbliższy okres, to zakłąda on, że globalny wzrost gospodarczy nadal będzie ulegał osłabieniu. Natomiast utrzymać się powinna ogólnoświatowa koniunktura na produkty chemiczne, wspierana solidnym popytem w regionach Azji/Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. Coraz więcej czarnych chmur zbiera się natomiast nad przemysłem chemicznym w Ameryce Północnej. Odnosi się to szczególnie do produktów wstępnych dla sektora budowlanego oraz samochodowego.

Ceny surowców petrochemicznych przypuszczalnie nadal utrzymywać się będą na wysokim, nacechowanym wahaniami poziomie. Obok tego znaczący wpływ na przebieg działalności biznesowej wywierać będzie silna pozycja euro w stosunku do innych walut, a zwłaszcza wobec amerykańskiego dolara.

Obok rynkowych przewidywań firma zademonstrowała kilka dni temu swoją nowość produktową. Lanxess wprowadza właśnie na rynek nowe tworzywo sztuczne. Jego nowa odmiana politereftalanu butylenu, za sprawą swojej sztywności i trwałości, stanowić ma bardzo dobrą alternatywę dla metalu i metalowych arkuszy. Znajduje swoje zastosowanie w wielu sektorach przemysłu, np. w licznych zastosowaniach związanych z tworzeniem części motoryzacyjnych.