Polsko-indyjskie rozmowy o chemii

Polsko-indyjskie rozmowy o chemii
W pierwszej połowie listopada w warszawskiej siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się seminarium szkoleniowo-informacyjne oraz spotkanie B2B z okazji przyjazdu do Polski indyjskiej delegacji biznesowej ze stanu Gujarat, reprezentującej branżę chemiczną.

Seminarium zostało zorganizowane we współpracy Krajowej Izby Gospodarczej z Indyjsko-Polską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Ambasady Indii w Polsce.

W seminarium uczestniczyli m.in. Jerzy Witold Pietrewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Monika Kapil Mohta, ambasador Indii w Polsce, Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, P.S.G. Bharadi, prezes Chemexcil, indyjskiej organizacji zrzeszającej firmy sektora chemicznego; a także przedstawiciele firm reprezentujących branżę chemiczną ze strony polskiej i indyjskiej.

Jak podkreślają organizatorzy spotkania, udział Indii w polskiej wymianie towarowej w ostatnich latach systematycznie rośnie, a wyroby przemysłu chemicznego są pierwszą grupą pod względem wartości w eksporcie do Indii - w 2013 r. było to 24,3 proc., tj. 110 mln dol. Największą część tego eksportu stanowił eksport kauczuku i wyrobów z kauczuku syntetycznego oraz faktysy pochodzącej z olejów.

Także w polskim imporcie z Indii najważniejsze znaczenie mają wyroby przemysłu chemicznego, których przywóz w 2013 r. zwiększył się aż o 28,9 proc., do 455 mln dol. (co stanowiło 33,3 proc. udziału).

Polska jest jednym z państw Unii Europejskiej, które przyciąga najwięcej indyjskiego kapitału. Według danych GUS, na koniec 2012 r. funkcjonowały w Polsce 122 spółki z udziałem indyjskiego kapitału.

KIG