Polwax SA wybrał Orlen Projekt

Polwax SA wybrał Orlen Projekt
Spółka z Grupy Kapitałowej PKN Orlen wybuduje instalacje odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych w Czechowicach-Dziedzicach. Początek prac budowlanych planowany jest na październik bieżącego roku. Do tego momentu przewidziane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kwota wynagrodzenia ryczałtowego wynosi 112.600.000 zł netto i obejmuje wszystkie prace, dostawy i materiały (z wyłączeniem kluczowego wyposażenia dostarczanego przez Licencjodawcę) niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia instalacji wraz z wynagrodzeniem za prawa autorskie.

- Wybraliśmy dobrego partnera, dla którego szeroko rozumiana branża chemiczna nie ma tajemnic. Partnera, który wie, jak się poruszać po placu budowy, gdzie równocześnie działa wiele instalacji, gdzie nie ma miejsca na eksperymentowanie i "uczenie się w czasie realizacji". Tutaj liczy się doświadczenie i praktyka, która pozwoli na sprawną realizację inwestycji – zdecydowanie podkreśla Dominik Tomczyk, prezes zarządu Polwax SA.

Od sierpnia 2016 r. prowadzony był przetarg na Generalnego Realizatora Inwestycji, którego zadaniem było wykonanie inwestycji w systemie "zaprojektuj i zbuduj pod klucz". Kryterium wyboru stanowiła składowa: ceny ryczałtowej, gwarancji wykonawcy oraz doświadczenia. Na podstawie złożonych ofert do ostatecznych negocjacji zakwalifikowane zostały trzy firmy. Negocjacje były prowadzone przy współudziale Inżyniera Kontraktu. 27 marca nastąpiło ostateczne uzgodnienie warunków umowy na pełnienie funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) dla inwestycji strategicznej pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych" wraz z instalacjami pomocniczymi (FUTURE) pomiędzy Polwax SA i Orlen Projekt SA z siedzibą w Płocku. Zgodnie z umową, w trzecim kwartale 2019 roku przewidziane jest uruchomienie instalacji z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do końca 2019 roku. Łączny budżet inwestycji to 159.953.370 zł.

- Nasze dotychczasowe wydatki związane z inwestycją wyniosły blisko 9,5 mln złotych. Do sfinansowania w latach 2017 – 2019 pozostają inwestycje o wartości 150,6 mln złotych – podsumowuje prezes Tomczyk.

Polwax SA to jeden z największych w Europie producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych. Spółka powstała dzięki nawiązaniu współpracy z inwestorem finansowym typu private equity. Zapoczątkowała swą działalność w styczniu 2012 roku w wyniku wyodrębnienia Lotos Parafiny Sp. z o.o. ze struktur korporacyjnych Grupy Kapitałowej Lotos S.A.