Pomnożone zyski Grupy Ciech

Pomnożone zyski Grupy Ciech…
Miniony kwartał Grupa Ciech może zaliczyć do udanych. W III kw. br. Grupa osiągnęła przychody na poziomie 801 mln zł (wobec 799 mln zł rok wcześniej, wzrost o 0,1 proc.), EBITDA Grupy wyniosła 192 mln zł (III kw. 2014: 128 mln zł, wzrost o 50 proc.), zaś zysk netto - 119 mln zł (wzrost o 425 proc.).

Dobrze się prezentują także wyniki spółki po trzech kwartałach: przychody były minimalnie wyższe i wyniosły 2,459 mld zł (wobec 2,458 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego), EBITDA wyniosła 543 mln zł (wobec 381 mln zł w 2014 r., wzrost o 42 proc.), zaś zysk netto - 258 mln zł (wobec 55 mln zł w I-III kw. 2014 r., wzrost aż o 469 proc.).

Przedstawiciele spółki zauważają, iż osiągnięte wyniki są potwierdzeniem, że Ciech znajduje się na stabilnej ścieżce rozwoju.

W minionym kwartale Grupa skupiała się na dalszej poprawie efektywności i optymalizacji kosztów.

- W trzecim kwartale koncentrowaliśmy się w dużej mierze na rozmowach związanych z procesem refinansowania - powiedział Maciej Tybura, prezes zarządu spółki. - Zawarcie stosownych umów stanowi ważny krok w realizacji naszej strategii. Znacząco obniżamy w ten sposób koszty finansowe, co pozwoli nam na intensyfikację rozwoju całej Grupy Ciech. Nowa umowa kredytowa zapewnia Grupie długoterminowe źródło finansowania, jednocześnie gwarantując możliwość dokonywania przedterminowych spłat. Zapewniamy sobie również możliwość dalszej obniżki kosztów finansowania w przypadku polepszającej się kondycji Grupy.

Grupa Ciech, zgodnie z obraną strategią, kładzie duży nacisk na rozwój segmentów sodowego i organicznego. W Ciech Sarzyna kontynuowany jest proces poszerzania kanałów dystrybucji i wzmacniania sił sprzedażowych oraz prowadzone są intensywne działania marketingowe.

W trzecim kwartale przeprowadzono szeroką kampanię reklamową kolejnego, po Chwastoxie, sztandarowego produktu chwastobójczego z segmentu środków ochrony roślin - Agrosaru. Kampania obejmowała takie nośniki, jak spoty telewizyjne, bannery reklamowe w internecie i reklamy w prasie branżowej. Duży nacisk położony został również na rejestracje i rozwój nowych produktów - Ciech Sarzyna zakłada intensywny rozwój portfolio segmentu Agro. Wprowadzenie 8 kluczowych produktów planowane jest na lata 2017-2018, zaś w przyszłym roku pojawią się 4 nowe produkty. Z kolei w segmencie krzemiany i szkło, spółka Ciech Vitrosilicon rozpoczęła inwestycję, która docelowo zwiększy produkcję krzemianu sodu, co jest związane z realizacją kontraktu długoterminowego.


brak
 

Soda kalcynowana, sól, nawozy fosforowe, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, pianki i surowce do produkcji pianek i inne produkty chemiczne

Polska