Poprawia się płynność finansowa firm

Badanie Bibby MSP Index prowadzone jest 2 razy w roku na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie małych i średnich firm zatrudniających od 10 do 250 osób. Obok śledzenia nastrojów i kondycji bada wybrane problemy i aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w tym popularność i dostępność zewnętrznych źródeł finansowania. Badanie prowadzi firma Keralla Research z Wrocławia.

Bibby MSP Index jest wzorowany na sprawdzonym i cenionym przez światowych inwestorów indeksie określanym, jako Indeks Managerów ds. Zakupów tzw. PMI. Konstrukcję indeksu oparto na założeniu, że o kondycji każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności małych i średnich firm, stanowi 5 kluczowych obszarów takich jak: sprzedaż (zamówienia), inwestycje, zatrudnienie, płynność finansową oraz poziom zadłużenia firmy (zewnętrzne finansowanie).

Wyszczególnione obszary analizowane są w średniookresowym horyzoncie czasowym. Budowa Indeksu na takim założeniu daje większą funkcjonalność uzyskanego wyniku. Otrzymanie informacji o przyszłej i oczekiwanej przez przedsiębiorców sytuacji firmy w jej wiodących obszarach, wskazuje, jakie scenariusze mogą układać inni uczestnicy rzeczywistości gospodarczej. Z uwagi na fakt, że wyróżnikiem małych i średnich firm jest błyskawiczna reakcja na wszelkie zmiany o charakterze makroekonomicznym, Bibby MSP Index dostarcza więc informacji o najbardziej prawdopodobnym kierunku zmian w małych i średnich firmach, które stanowią 98 proc. wszystkich aktywnie działających przedsiębiorstw w Polsce.

Bibby MSP Index


Przyjmowane przez Bibby MSP Index wartości znajdują się w przedziale od 0 do 100 pkt. Wyniki powyżej 50 pkt. to prognoza (zapowiedź) poprawy kondycji firm. Wynik poniżej 50 pkt. to prognoza kryzysu, wynikającego z pogarszającej się kondycji firm. Rolę szczególną w Bibby MSP Index przypisano aspektowi finansowania. Uznano, że płynność finansowa i zbilansowane zewnętrzne finansowanie (poziomu zadłużania) pełnią funkcję w małych i średnich firmach dużo poważniejszą, niż w dużych korporacjach, relatywnie mniej narażonych na zapaść spowodowaną raptowną utratą płynności czy nadmiernym wzrostem zadłużenia.

Czytaj więcej: Finanse 67 Rynek 831

brak
 

Wdrażanie rozwiązań poprawiających płynność finansową przedsiębiorstw: faktoring, zarządzanie należnościami, weryfikacja odbiorcy, przejęcie ryzyka

Polska