Popyt na poliolefiny w Chinach wciąż rośnie

Pierwsze sukcesy technologii CTO odnotowano w 2010 roku. Otwarcie zakładów Shenhua Baotou Coal Chemical's, przetwarzających węgiel w metanol, otworzyło pole do rozwoju technologii przetwarzania węgla w chemikalia, co dla Chin ma znaczenie strategiczne wobec potencjalnych braków surowców naftowych.

Choć polietylen pochodzenia naftowego będzie w krótkim okresie dominować na chińskim rynku, to już w 2017 roku PE pochodzący z przetwarzania węgla w metanol będzie stanowić już 11 proc. całkowitej produkcji. Według szacunków ICIS, w tym samym roku polipropylen pochodzący z dehydrogenacji propanu będzie stanowić 9,3 proc. całkowitej produkcji PP w Chinach. Z drugiej strony, pojawiają się głosy sceptyków, którzy wskazują na ograniczenia technologii CTO i PDH ze względu na kwestie środowiskowe, dostępność kapitału oraz kwestie dostaw węgla i propanu.

Zastosowania i geograficzna lokalizacja przetwórców

Główne obszary wykorzystania polietylenu w Chinach to produkcja folii, artykułów AGD oraz materiałów opakowaniowych. Większość zakładów przetwórczych zlokalizowana jest w pobliżu wielkich ośrodków miejskich. Niektóre z firm produkcyjnych przeniosły się do regionów południowo-zachodnich i centralnych ze względu na wyższe koszty działalności w rejonach nadmorskich. Wschodnie regiony kraju są największym krajowym rynkiem polietylenu, gdzie zużycie wzrasta gwałtownie od 2005 roku. W 2012 roku zużycie jest szacowane na poziomie 6,57 mln ton, co stanowi 36 proc. krajowej konsumpcji. Drugie pod względem zużycia Chiny południowe odpowiadają za 27 proc. całkowitego zużycia (2012: 4,9 mln ton). Zużycie polietylenu w północnych Chinach osiągnęło w 2012 roku wielkość 2,47 mln ton (14 proc. rynku). Specyfiką tego regionu jest zorientowanie produkcji na folie ogrodnicze i rury. Większość firm produkujących na użytek rolnictwa zlokalizowana jest w Shandong, Hebei i Henan. Rozwój tej branży związany jest z szybkim rozwojem Chin w kierunku rolnictwa ekologicznego. Z kolei rozwój branży rur wiąże się z postępującą urbanizacją regionu.

Choć spowolnienie chińskiej gospodarki w 2012 roku dotknęło także branżę tworzyw sztucznych, zużycie polipropylenu wciąż rośnie z uwagi na wciąż nowe zastosowania tworzywa wynikające z jego unikalnych właściwości. Niektórzy producenci, jak np. Shanghai Petrochemical, Shanghai Secco czy Yanshan Petrochemical, potrafili odpowiedzieć na potrzeby rynkowe, produkując PP o dużej przezroczystości. Jednak chińscy producenci wciąż nie są w stanie wyprodukować polipropylenu o wysokich właściwościach.