Porozumienie w sprawie technologii kaprolaktamu i politrioksanu

Porozumienie w sprawie technologii kaprolaktamu i politrioksanu
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (ZAT S.A.) wynegocjowały i podpisały porozumienia regulujące sprawy własności technologii kaprolaktamu i politrioksanu.

31 marca br. w siedzibie Nafty Polskiej S.A. doszło do podpisania trójstronnych Porozumień w sprawie korzystania z dwóch technologii będących współwłasnością Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A.: kaprolaktamu i politrioksanu. Porozumienia ze strony ZAT S.A. podpisali: Prezes Zarządu Ryszard Ścigała oraz Członek Zarządu – Wojciech Konarski

Trójstronne Porozumienie między ZAT S.A., a Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. oraz Instytutem Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie określa zasady korzystania z technologii kaprolaktamu, udziału współuprawnionych w tej technologii oraz zasady współpracy przy odpłatnym udostępnieniu stronom trzecim technologii kaprolaktamu.

Natomiast Trójstronne Porozumienie między Instytutem Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach oraz Zakładami Azotowymi w Tarnowie – Mościcach S.A. określa zasady korzystania z technologii politrioksanu, udziału współuprawnionych w tej technologii, warunki przekazania praw do tej technologii oraz zasady współpracy w zakresie rozwoju technologii politrioksanu.

Uporządkowanie spraw własności licencji było konieczne m.in. w związku z finalizowaniem procesu prywatyzacji tarnowskich Azotów i parafowaniem umowy prywatyzacyjnej. Jak podała w komunikacie z dn. 31 marca br. Nafta Polska S.A., podpisanie tych umów „stanowi ważną przesłankę dla Zarządu Nafty Polskiej do podpisania z PCC AG umowy sprzedaży akcji ZAT S.A.".

Przypomnijmy, umowa prywatyzacyjna między przedstawicielem Nafty Polskiej S.A. i PCC AG – inwestora strategicznego dla ZAT S.A., została parafowana 9 marca br. Jej podpisanie do 5 kwietnia, zarekomendował Zarządowi Nafty Polskiej S.A. Komitet Sterujący procesem restrukturyzacji i prywatyzacji firm WSCh. W ubiegłym tygodniu Nafta Polska sprzedała pakiety 80% akcji dwóch firm sektora WSCh: ZACHEM i Organiki Sarzyna inwestorowi – CIECH S.A. za kwotę 313 mln złotych (ZACHEM: kwota za akcje - 68,6 mln zł, pakiet inwestycyjny – 176, 1 mln; Sarzyna: kwota za akcje - 244,5 mln zł, pakiet inwestycyjny – 130 mln zł.). Na podpis czekają umowy dotyczące sprzedaży akcji ZAT S.A. i ZAK S.A. niemieckiej firmie Petro Carbo Chem. W sumie z prywatyzacji syntezy chemicznej rząd zapowiadał przychody w wysokości kilkuset milionów złotych.


Komentarz
Komentarz prowadzącego negocjacje w sprawie licencji, Dyrektora ds. Technicznych i Rozwoju w ZAT S.A. – Witolda Szczypińskiego:

Porozumienia dotyczą technologii politrioksanu i wszystkich technologii wchodzących w skład całkowitej technologii kaprolaktamu. Można powiedzieć, że porozumienia te podsumowały całość wcześniejszych ustaleń w sprawie tych technologii, które to ustalenia miały miejsce podczas ostatnich lat. Wszystkie kwestie dotyczące współudziałów zostały jednoznacznie określone i zapisane. W przypadku technologii kaprolakta jest nadal mowa o współwłasność ciągłej, w jednej z części technologii - z Instytutem Chemii Przemysłowej i Zakładami Azotowymi w Puławach, pozostałe elementy technologii kaprolaktamu stosowanej w ZAT S.A. są własnością ZAT S.A.. Z kolei sprawa technologii politrioksanu – jest kwestią uzgadnianego jeszcze pod koniec lat 90 oraz w 2003 roku sposobu przejścia do stanu całkowitej własności technologii, w przypadku pojawienia się inwestora strategicznego. Technologie kaprolaktamu i politrioksanu, na których opiera się produkcja podstawowych produktów ZAT S.A. budzą zainteresowanie i nasza Firma jest zainteresowana współpracą w tym zakresie z zachowaniem interesów Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

Czytaj więcej: Prywatyzacje 27

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8