Postępy BASF w realizacji ''Zobowiązania palmowego 2020''

Postępy BASF w realizacji…

Firma BASF opublikowała czwartą edycję raportu z postępu realizacji swojego zobowiązania palmowego (Palm Progress Report) z danymi za 2019 r. Olej z nasion palmy i jego pochodne należą do najważniejszych surowców wykorzystywanych przez firmę BASF do wytwarzania składników dla producentów kosmetyków, detergentów, środków czystości, a także żywności.

W ciągu ubiegłego roku firma zakupiła 140 400 ton certyfikowanego oleju z nasion palmy ze zrównoważonych upraw, co stanowi około 83,5% całej ilości tego surowca zużywanego przez BASF oraz o prawie 14% więcej w porównaniu z 2018 r. Tym samym firma odnotowała dalszy postęp w realizacji swojego ''zobowiązania palmowego'' ogłoszonego po raz pierwszy w 2011 r. i rozszerzonego w 2015 r., zgodnie z którym do 2020 r. cały olej kupowany przez BASF ma pochodzić ze źródeł certyfikowanych przez RSPO (Okrągły stół na temat zrównoważonego oleju palmowego). Ponadto w 2019 r. BASF była w stanie zidentyfikować pochodzenie 90 procent zużywanego przez nią oleju palmowego w skali globalnej w ilości 382 000 ton do etapu olejarni.

Jako jeden z największych globalnych przetwórców, BASF zobowiązał się do regularnego publikowania swoich planów dotyczących pozyskiwania zrównoważonego oleju palmowego, współpracy w ramach całego łańcucha wartości oraz postępów w zakresie fizycznej transformacji produktów będących oleopochodnymi. Palm Progress Report zawiera zobowiązania firmy dotyczące oleju palmowego, zasady polityki jego pozyskiwania, a także opis podejścia zakładającego współpracę z drobnymi producentami rolnymi. Pierwsza edycja raportu uwzględniała dane za 2016 r.

Pełna wersja Palm Progress Report jest dostępna na stronie ''dialogu palmowego'' BASF: https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/we-source-responsibly/palm-dialog.html

Perspektywy: dalsze wzmocnienie zobowiązania NDPE

Polityka NDPE (bez wylesiania, bez torfu, bez eksploatacji) oraz jej realizacja są istotnym czynnikiem w działalności BASF. Firma BASF rozumie konieczność ochrony światowych zasobów leśnych dla zapewnienia dobrostanu środowiska i społeczeństw. W czerwcu bieżącego roku BASF wprowadziła własną Politykę ochrony lasów. Firma koncentruje się na znaczeniu łańcuchów dostaw surowców oraz własnej działalności i wytwarzanych produktów dla przeciwdziałania dalszemu wylesianiu. Podejście to dotyczy przede wszystkim lasów i obszarów o wysokiej wartości ochronnej (HCV), a także lasów i torfowisk o dużych zasobach węgla (HCS).

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska

Reportaże

Forum