Postępy w wykorzystaniu CO2 do produkcji tworzyw

Postępy w wykorzystaniu CO2… Sukcesem zakończył się kolejny etap badań spółki Bayer MaterialScience nad możliwością zastosowania dwutlenku węgla jako surowca do produkcji tworzyw sztucznych. W testach laboratoryjnych prowadzonych w ramach Dream Polymers udało się znacząco zredukować potrzebną ilość petrochemikaliów poprzez wprowadzenie do procesu CO2. Nowa technologia poszerza także paletę tworzyw, które mogą być w takim procesie wytwarzane.

Technologia wykorzystująca CO2 do produkcji wysokiej jakości pianki poliuretanowej wchodzi obecnie w fazę komercjalizacji. Zawartość pochodnych ropy naftowej w tym tworzywie wynosi 80 proc. Jak jednak poinformowali w tym tygodniu specjaliści Bayer MaterialScience, ten odsetek może się zmniejszyć nawet do 60 proc.

W nowo opracowanym procesie dwutlenek węgla jest używany dwukrotnie. Gaz jest wbudowywany bezpośrednio w nowy rodzaj prekursora, zastępując w ten sposób jedną piątą surowca petrochemicznego. Po raz drugi CO2 jest używany pośrednio podczas produkcji substancji, która stanowi substrat dla prekursora, co pozwala na dalsze 20-procentowe zredukowanie użycia tradycyjnych surowców.

Twórców projektu cieszy nie tylko perspektywa dalszej redukcji surowców petrochemicznych używanych w produkcji, lecz również rosnąca liczba tworzyw, które mogą być wytwarzane z użyciem dwutlenku węgla.

- Możemy obecnie w ten sposób produkować termoplastyczne poliuretany, elastomery i folie - mówi dr Christoph Gürtler, odpowiedzialny za realizację projektu.

Tego typu tworzywa stosowane mogą być w różnego rodzaju aplikacjach, np. w branży samochodowej, w osłonach przewodów, artykułach sportowych i wielu innych.

Projekt Dream Polymers jest współtworzony przez niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań oraz takie instytucje, jak CAT Catalytic Center, Leibniz-Institut für Katalyse oraz Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie.

Firma Bayer MaterialScience jest jednym z pionierów badań nad CO2. Spółka zamierza rozpocząć w Dormagen przemysłowe wykorzystanie dwutlenku węgla do produkcji poliuretanów w 2016 roku. Nowy materiał będzie w początkowej fazie używany do produkcji materaców.

Czytaj więcej:
Gaz 24
Badania 216