Postój instalacji Olefin II w Płocku

Postój instalacji Olefin II w Płocku
Koncern PKN Orlen poinformował o rozpoczęciu planowanego postoju technologicznego instalacji Olefin II na terenie płockich zakładów spółki. Według harmonogramu prace potrwają do końca miesiąca.

Pierwszy i ostatni etap postoju będzie wymagał skierowania część strumieni technologicznych na pochodnie, co spowoduje pojawienie się efektów świetlnych nad zakładem. Proces zatrzymywania instalacji będzie prowadzony pod stałym nadzorem wykwalifikowanej kadry technologów, służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami bezpieczeństwa.

Instalacja Olefiny II w PKN Orlen została oddana do użytku w 1980 r., w połowie lat 90. oraz w latach 2002-2005 prowadzono jej modernizację. Obecne zdolności produkcyjne instalacji wynoszą 700 tys. ton etylenu oraz 380 tys. ton propylenu rocznie.


brak
 

Największy koncern petrochemiczny w Polsce.

Polska