Powlekanie przez wytłaczanie

Powlekanie przez wytłaczanie
Procesy powlekania przez wytłaczanie stale zwiększają swoją innowacyjność. Stąd propozycja bliższego zapoznania się z tą tematyką.

Obecnie w różnych branżach powlekania istnieje duży nacisk jeśli chodzi o ceny konwerterów. Sytuacja na rynkach, rosnące ceny surowców, rosnąca konkurencja z tanich krajów i często zmieniające się partie produkcyjne zmuszają do optymalizacji i dostosowania do potrzeb urządzeń przeznaczonych do konkretnych zastosowań. Stopień automatyzacji, dostępność, oszczędne stosowanie surowców i krótki czas przezbrojenia decydują ostatecznie o rentowności linii do powlekania przez wytłaczanie.

Oprócz efektywnej i optymalnie stosowanej technologii zawijania, prowadzenia taśmy materiału, przygotowania i obróbki powierzchni szczególne znaczenie ma zagadnienie wytłaczania i technologii bloku ładującego oraz oprzyrządowania.

Jeśli mowa właśnie o powlekaniu przez wytłaczanie w przemyśle produkcji opakowań, to głównie ma się na myśli opakowania produktów ciekłych i opakowania elastyczne.


W przypadku opakowań produktów ciekłych obserwuje się tendencję do stosowania alternatywnych polimerów, najczęściej LDPE oraz alternatywnych warstw oddzielających od aluminium. Wielowarstwowe struktury nowoczesnych opakowań produktów ciekłych wymagają obróbki polipropylenu. Dotyczy to w szczególności produkcji aseptycznych opakowań oraz napełniania substancjami w formie półciekłej. W przypadku powierzchni zewnętrznych stosuje się coraz częściej HDPE zamiast LDPE, a w celu ochrony napełnianej substancji wykorzystywane są polimery mPE/LDPE. Wielowarstwowe opakowania typy EVOH w zależności od zastosowania stanowią barierę chroniącą przed dyfuzją zapachów i części składowych napełnianych materiałów bądź tez przenikaniem tlenu lub światła z zewnątrz.

Wielostronne produkty i substraty warstw, folie BOPP, PET, PE, OSX, oraz papier i folia aluminiowa stosowane są w produkcji opakowań elastycznych. Główną cechą nowoczesnych maszyn jest możliwość produkowania wielu różnych rodzajów folii za pomocą tego samego urządzenia bez konieczności żmudnego przezbrajania. Ciągłe prowadzenie taśmy oraz łączenie podobnych lub różnych tworzyw to podstawowe wymagania stawiane instalacjom do powlekania. Wytrzymała konstrukcja maszyny w połączeniu z zaawansowanym, dostosowanym do określonych zastosowań sterownikiem maszyny zapewnia optymalną obsługę i krótkie czasy przezbrajania. Jest to warunek efektywnego wykorzystania wydajności maszyny i ograniczenia odpadów podczas przezbrajania i rozruchu wytłaczarko-powlekarki.