Powlekanie przez wytłaczanie

Inteligentne doprowadzenie surowca dzięki bardzo dokładnemu ważeniu grawimetrycznemu umożliwia znaczne polepszenie jakości produktu, tzn. warstw wytworzonych w wyniku łączenia podobnych lub różnych tworzyw oraz składu ich surowców, a także automatyzację wszystkich stacjonarnych procesów produkcyjnych. Pozwala to na skrócenie okresów amortyzacji oraz stabilną i wydajną produkcję.

W celu zapewnienia stałego i wydajnego procesu wytłaczania niezbędne jest prowadzenie pasma materiału z każdorazowym dostosowaniem do różnych substratów wyposażone w automatyczne moduły do rozwijania ia nawijania. Zastosowanie bezosiowych systemów nawijania znacznie ułatwia obsługę urządzenia.

Z uwagi na coraz większą prędkość urządzenia rośnie znaczenie obsługi rolki oraz pozostałych czynności logistycznych. Dużą rolę odgrywają tutaj urządzenia do podnoszenia rolek przy nawijarkach oraz systemy transportu pomiędzy urządzeniami do dalszej obróbki dużej rolki.


Warunkiem optymalnego czasu przezbrajania jest sterowanie urządzeniem. Jeśli dane są dostępne, to poszczególne zespoły maszyny, takie jak systemy nawijania, urządzenia do obróbki wstępnej czy urządzenia do prowadzenia taśmy teflonowej w laminatorze umożliwiają automatyczne przestawianie na nowy produkt.

Czujniki w połączeniu z konwencjonalnymi silnikami przekładniowymi lub serwomotorami z czujnikami wartości absolutnych stanowią wyposażenie nowych urządzeń. Istniejące urządzenia mogą być natomiast odpowiednio doposażone. Mimo że wybrano tutaj tylko określone parametry wydajnościowe wniosek jest następujący: tylko precyzyjne dopasowanie wszystkich komponentów maszyn i linii umożliwia ekonomiczną i wydajną eksploatację nowoczesnych urządzeń do powlekania przez wytłaczanie.

Wykorzystano m.in. materiały firmy Euro-PAN.