Powlekanie przez wytłaczanie

Coraz większy stopień złożoności oraz zaawansowana technologia napędowa i technologia procesów obróbki powodują stały wzrost wymagań w stosunku do zespołów projektowych podczas planowania linii produkcyjnej, a także w stosunku do operatorów maszyn. Obserwuje się następująca tendencję: dostawca maszyny, który opanował technologię w całym łancuchu tworzenia wartości jest idealnym partnerem w dziedzinie konwerterów. Kompetencja w zakresie techniki procesów obróbki tworzyw sztucznych przy wykorzystaniu różnych polimerów i kopolimerów ostatecznie decyduje o najbardziej ekonomicznym zastosowaniu środka produkcji.

Najnowsze technologie powlekania przez wytłaczanie

Podstawowe wymagania techniczne wydajnego powlekania przez wytłaczanie lub laminowania można przedstawić następująco:

 • chłodzone powietrzem wytłaczarki jednoślimakowe: wygląd ślimaka powinien być dostosowany do przetwarzanych polimerów,
 • adaptery zapewniają łatwą i szybką zmianę ślimaka bez konieczności demontowania przewodów rurowych i dyszy,
 • automatyczne i precyzyjne ustalenie pozycji dyszy w laminatorze odbywa się za pomocą trójdrożnego wózka wytłaczarki i systemów pomiaru odległości,
 • niezbędne są optymalna technika napędowa wytłaczarki ślimakowej oraz zoptymalizowany profil temperatury i ciśnienia. W przypadku technologii wielowarstwowej decydująca rolę odgrywa ponadto blok ładujący i łączenie poszczególnych warstw.


Dysza, właściwe narzędzie wytłaczarko-powlekarki, decyduje w dużym stopniu o ekonomicznych parametrach produkcyjnych całego urządzenia. Istnieje wiele różnych zasad konstrukcyjnych m.in. wewnętrznie ograniczone dysze powlekające z kanałem profilowanym T. Umożliwiają one uniknięcie pogrubień krawędzi i nadmiernego powlekania. System deklowania jest regulowany za pomocą serwomotorów. Powlekanie jest możliwe przez wszystkie kanały przepływu.

Równomierny rozkład ciśnienia na całej szerokości dyszy umożliwia optymalny rozkład położenia tej dyszy. Dlatego może być ona stosowana przede wszystkim w przypadku skomplikowanych rozkładów położenia i obróbki wysokowiskozowych polimerów.

Natomiast w celu jeszcze lepszego poprawienia przekroju poprzecznego powleczenia oraz zużycia polimerów możliwa jest regulacja termicznych sworzni rozciągających się bezpośrednio przy dyszy. Przy uwzględnieniu obcięcia krawędzi optymalizowana jest także obrzeża.

Jeśli chodzi o zalety technologii bloku ładującego, to jest on wyposażony w elastyczne wkładki umożliwiające optymalny rozkład położenia przy łączeniu podobnych lub różnych warstw. Ogrzewane niezależnie bloki ładujące można szybko wymienić i wyczyścić.

Wysoka precyzja dozowania i doprowadzenia materiału wytłaczarek ślimakowych ma istotny wpływ na grubość warstw oraz w połączeniu z blokiem ładującym na rozkład warstw. Za pomocą systemu grawimetrycznego, dostosowanego do określonego zastosowania, można pozytywnie wpłynąć na różne parametry produkcji oraz długotrwale zwiększyć ekonomiczność linii. Grawimetria umożliwia efektywniejszą eksploatację wytłaczarki ślimakowej ponieważ:
 • powtarzalna prędkość linii i liczba odpadów umożliwiają maksymalizację dostępności (czasu produktywnego) całego urządzenia,
 • osiąga się stały ciężar metrów bieżących, ciężar powlekania lub grubość całkowitą,
 • zapewniane są wysoce precyzyjne, powtarzalne stosunki mieszania we wszystkich warstwach podczas całego cyklu produkcji,
 • pracuje się bez zbędnych naddatków, czyli nadmiernego dozowania poszczególnych komponentów,
 • skutecznie zapobiega się produkcji odpadów z powodu brakujących warstw,
 • można odczytać bardzo dokładne dane dotyczące dostępności surowców, co umożliwia dokumentację całego procesu produkcji,
 • przed zakończeniem produkcji zapewnione jest w pełni automatyczne, kontrolowane napełnianie i dokładne opróżnianie wszystkich lejów zasobników bez resztek,
 • znacznie redukowane jest zapotrzebowanie na nowy towar wskutek wstecznego obiegu pasm skrajnych lub recyklatu.