Pozyskiwanie informacji z danych

Pozyskiwanie informacji z…

W związku z rosnącym stopniem cyfryzacji procesów wtryskiwania zwiększa się ilość danych. Dane zawierają wiele informacji, które często nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Dzięki nowej usłudze performance.boost analytics, Engel wspiera swoich klientów w wyciąganiu wniosków z dostępnych danych. Klienci mogą wykorzystać te wnioski do optymalizacji procesu i produkcji oraz do usuwania błędów.

Co mówią dane o stabilności procesu? Jakie są przyczyny wahań procesu i problemów z jakością? I jakie dane są w ogóle istotne? – Na te pytania chcemy poznać odpowiedź, kształcąc analityków danych. Nie zawsze można mieć do dyspozycji własnych ekspertów. Dlatego Engel rozszerza usługę optymalizacji procesu perfomance.boost o nowy pakiet „analytics”.

- Stworzyliśmy zespół pracowników specjalnie na potrzeby nowej oferty - relacjonuje Dr. Johannes Kilian, dyrektor działu technologii procesu i inject 4.0 od Engel z siedzibą w Schwertberg, Austria. - Nasi analitycy obok gruntownego wykształcenia w dziedzinie analizy danych posiadają wieloletnie doświadczenie we wtryskiwaniu. Rozumieją wtryskarkę, technologie przetwarzania, i właśnie to stanowi dużą zaletę perfomance.boost analytics w porównaniu z innymi ofertami usług na rynku.

Na tropie wadliwego detalu

Za każdym razem w odniesieniu do konkretnego zastosowania, analitycy danych z Engel systematycznie analizują dostępne dane, przedstawiają wyniki w formie graficznej i opracowują konkretne zalecenia dla procesu. Na przykład dotyczące zwiększenia wydajności produkcji lub ograniczenia udziału wadliwych detali.

Jeżeli wadliwy detal zostanie wykryty zbyt późno, a przyczyna wady nie zostanie znaleziona, nastąpi analiza danych, zebranych w ciągu dłuższego czasu. Analizę tę wykonają inżynierowie procesu we współpracy z analitykami danych. W zależności od zastosowania i wymagań klienta jako dane surowe służą dane produkcyjne i procesowe oraz dane z obszaru zapewniania jakości. Analiza dostarcza informacji o przyczynach wad detali, wskazuje na zbliżające się zmiany wpływające na jakość detali i umożliwia długoterminowe prognozy. Dzięki temu pakiet usług „analytics” idzie jeszcze krok dalej niż dostępne dotąd pakiety performance.boost.

engel-at-fakuma-2021-performance-boost-analytics
perfomance.boost analytics wyjaśnia związek między badanymi danymi a jakością detali i określa, jakie środki zapewniają ciągle wysoką jakość. Na podstawie wyników analizy eksperci od danych formułują konkretne zalecenia dla procesu.

Reportaże

Forum