Pracodawcy apelują o opóźnienie zmian związanych ze zbiórką odpadów

Pracodawcy apelują o opóźnienie…

Od nowego roku zacznie obowiązywać elektroniczna baza danych o odpadach (BDO). Przedsiębiorstwa będą musiały spełnić wiele obowiązków związanych ze zbiórką odpadów. Wprowadzenie uregulowań, co do których nie ma pewności, że będą w pełni działały na poziomie technicznym, może spowodować daleko idące konsekwencje, zarówno prawne, jak i ekonomiczne.

Od przyszłego roku prowadzenie ewidencji odpadów, jak i sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami będzie możliwe tylko elektronicznie. Firmy muszą do końca tego roku zarejestrować się w Rejestrze - BDO. Jeśli nie uzyskają specjalnego numeru rejestrowego, nie będą mogły od nowego roku prowadzić legalnej działalności gospodarczej. O problemach z odbiorem odpadów dla firm bez wpisu w BDO pisaliśmy juz pod koniec listopada. (Plastech, 26.11.2019)

Reprezentująca interesy pracodawców Konfederacja Lewiatan popiera wszystkie działania, które usprawniają gospodarowanie odpadami, w szczególności te, które mają ograniczyć szarą strefę. Jest też zwolennikiem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Dzięki temu systemowi możliwe będzie gromadzenie danych związanych z gospodarką odpadami. BDO będzie istotnym elementem systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów.

- Należy się jednak zastanowić, czy nie przesunąć wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach, które wprowadzają dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców. Wdrożenie regulacji, co do których nie ma pewności, że od 1 stycznia 2020 r. będą w pełni działały na poziomie technicznym, może spowodować daleko idące konsekwencje. Brak możliwości wygenerowania określonych dokumentów, bądź spełnienia pewnych obowiązków rejestracyjnych w przypadku awarii lub niepełnej funkcjonalności BDO, może spowodować negatywne konsekwencje nie tylko dla przedsiębiorców gospodarujących odpadami, ale również dla całego systemu. Brak pełnej funkcjonalności BDO, przy deficycie wiedzy ze strony przedsiębiorców, co do funkcjonowania bazy, wprowadzi chaos w gospodarowaniu odpadami - ostrzega Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Przesunięcie o kilka miesięcy wdrożenia modułu do ewidencji odpadów BDO zwiększy szanse na integrację systemu za pomocą API z dotychczas używanymi w wielu firmach aplikacjami lub programami do ewidencji odpadów. Dzięki temu firmy nadal będą mogły korzystać z wielu dodatkowych funkcjonalności, które mają te programy, a których nie ma w BDO, bo nie są wymagane przepisami prawa, ale ułatwiają funkcjonowanie gospodarującym odpadami (np. generowanie wszelkiego rodzaju raportów, karty ewidencji odpadów, sumowanie odpadów itp.).

Źródło: Konfederacja Lewiatan