Pracodawcy chcą uchylenia drzwi dla migrantów

Pracodawcy chcą uchylenia… Jeszcze przed wakacjami rząd ma przyjąć program zmian w polityce migracyjnej. Konfederacja Lewiatan popiera zapowiedź szerszego uchylenia drzwi dla migrantów ekonomicznych. W tej chwili głównym wyzwaniem jest poprawa efektywności procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Rząd zapowiada, m.in. kierowanie migrantów zarobkowych tam, gdzie ich praca jest potrzebna, wsparcie edukacji dzieci, nauki języka, integracji, jeśli przyjeżdżają z rodzinami.

- Wyzwaniem jest poprawa efektywności procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców oraz ich przejrzystości. Negatywnie ocenia je większość przedsiębiorców. Są zbyt długie i złożone. Źle wpływają na sytuację pracodawcy i cudzoziemca - mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana ramach nowej polityki migracyjnej należy uwzględnić zmiany w działalności właściwych organów, zasad współpracy z pracodawcami, które przyczyniłyby się do terminowego rozpoznawania wniosków oraz konieczne zmiany w przepisach.

Zwiększaniu efektywności i przejrzystości procedur powinno towarzyszyć promowanie form zatrudnienia cudzoziemców gwarantujących odpowiednie warunki. W kontekście polityki migracyjnej pod uwagę należy wziąć też kwestie uznawania kwalifikacji, wsparcia w nauce języka polskiego itd.

- Jednocześnie konieczne jest zwiększenie nakładów finansowych na wydziały odpowiedzialne za obsługę wniosków w sprawie oświadczeń, zezwoleń, wydawania właściwych decyzji i odwołań. Tym bardziej, iż od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono opłaty za wydanie zezwolenia sezonowego oraz rejestrację oświadczenia - dodaje Robert Lisicki. Nowa strategia migracyjna powinna uwzględniać również rolę partnerów społecznych, którzy mają kluczowe znaczenie w diagnozowaniu potrzeb rynku pracy i wsparciu w integracji migrantów.

Możliwość legalnego i efektywnego zatrudnienia cudzoziemca ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw, w szczególności ich konkurencyjności, ale także zapewnienia prawidłowego działania usług publicznych.

Nie można również zapominać o rosnącej w ramach UE konkurencji o wykwalifikowanych pracowników. Należy podjąć pilne działania, które uczyniłyby z Polski miejsce atrakcyjne dla osób wykwalifikowanych.

Jednym z największych wyzwań dla przedsiębiorców, przeszkodą przed podejmowaniem nowych inwestycji staje się brak kandydatów do pracy, tych wykwalifikowanych jak i niewykwalifikowanych. Z badania zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan wynika, że 83% przedsiębiorców jako znaczącą barierę w prowadzeniu działalności wskazuje brak dostępu do wykwalifikowanych pracowników.

Coraz więcej firm odnotowało w ostatnich 12 miesiącach problemy ze znalezieniem kandydatów do pracy z powodu: braku lub niedopasowania kwalifikacji albo braku osób zainteresowanych pracą.

Robert Lisicki jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego.

W latach 2004-2016 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczył w pracach legislacyjnych na poziomie unijnym oraz krajowym. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorem publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy.

W Konfederacji Lewiatan odpowiada za obszar międzynarodowego i krajowego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Czytaj więcej:
Prawo 415
Praca 45

Reportaże

Forum