Prezentacja nowego układu zamykania UNILOG B6 firmy Battenfeld


Usprawniony system alarmów rozpoznaje natomiast wszelkie zakłócenia w pracy maszyny. Kiedy to nastąpi natychmiast wyświetlany jest odpowiedni komunikat. To zaś ułatwia znalezienie źródła problemów.

Użytkownik pracujący z systemem UNILOG B6 może w każdej chwili utworzyć swoje strony, czyli tzw. userpage. Pomagają one ograniczyć dostęp do maszyny dla pracowników obsługi do ściśle, indywidualnie sprecyzowanych parametrów.

Wymagania związane z przejrzystością i elastycznością układu sterowania znalazły swoje odbicie np. w programowaniu pracy rdzeni hydraulicznych.

Poza ośmioma stałymi programami pracy istnieje możliwość napisania własnego programu i zaprogramowania przebiegu pracy rdzeni. Połączenie wprowadzanych danych z ich graficzną wizualizacją ułatwia ustawianie parametrów pracy maszyny.

Umieszczone z prawej strony układu sterowania pola statutu umożliwiają szybką i przejrzystą kontrolę stanu w jakim znajdują się poszczególne podzespoły wtryskarki. Dzięki wyrażeniu wszystkich parametrów w jednostkach fizycznych możliwe jest przenoszenie parametrów pracy z jednej na drugą maszynę, nawet taką o innej wielkości.

Co ciekawe, system pozwala na graficzną prezentację przebiegu procesu wtrysku w postaci różnorodnych krzywych. Opisują one szybkość wtrysku, ciśnienie w fazie wtrysku i docisku.


Konfigurowana analiza czasu poszczególnych etapów procesu umożliwia przegląd przebiegu wtrysku i ułatwia prowadzenie procesu optymalizacji.

Na jednej stronie w przejrzysty sposób pokazywany jest cały przebieg procesu. Pokazanie czasów przestoju pomiędzy poszczególnymi etapami pozwala na wyłapanie błędów w ustawieniu przebiegu procesu. Porównanie aktualnego wtrysku do wtrysku przyjętego jako wzorcowy, pozwala zaś na wyszczególnienie i korektę błędów.

System posiada także różnorakie funkcje dokumentowania zakłóceń pracy maszyny. Możliwość filtrowania zdarzeń w oparciu o wiele kryteriów ułatwia lepszą analizę przyczyn zakłóceń. Funkcja automatycznego wysyłania e-mail z wiadomościami dotyczącymi zakłóceń usprawnia pracę osób obsługujących maszynę, a ponadto umożliwia lepszą pomoc serwisową.


Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia peryferyjne do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia peryferyjne do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Radziejowicka 108, Adamowizna