Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odpadach

Prezydent podpisał nowelizację…

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odpadach. Wprowadza ona m.in. elektroniczny monitoring i ewidencję odpadów.

Prezydent podpisał ostateczny tekst nowelizacji ustawy w środę, 24 lipca. Następnym krokiem przed wejściem w życie nowych przepisów jest opublikowanie nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Ustawa wejdzie w życie upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy dotyczące sprawozdawczości i ewidencji, natomiast z dniem

1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające przekazywanie i gromadzenie dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk i recykling odpadów produktowych.Czytaj więcej:
Prawo 425

Reportaże

Forum