Primospire - najsztywniejsze tworzywa termoplastyczne bez wzmocnienia

Primospire - najsztywniejsze… Materiały z grupy Primospire koncernu Solvay Advanced Polymers są w tej chwili najsztywniejszymi tworzywami termoplastycznymi bez wzmocnienia. Te nowatorskie materiały są przystosowane do formowania wtryskowego i znajdują zastosowanie w szeregu aplikacji, głównie wojskowych oraz medycznych.

Primospire koncernu Solvay Advanced Polymers, to obecnie najsztywniejsze dostępne na ryku niewzmocnione tworzywo termoplastyczne. Największe zastosowanie Primospiere znajduje na w przemyśle obronnym, lotnictwie i medycynie.

Można z niego stworzyć różnego typu obudowy do podzespołów elektronicznych, a także wzmocnienia konstrukcji w samolotach wojskowych lub helikopterach.

Z kolei w medycynie może być ono wykorzystywane do potrzeb ortopedii i służyć jako materiał do budowy elementów w chirurgii ortopedycznej. Do tej pory tego typu elementy powstawały ze stali nierdzewnej. Jednak minusem stali jest nieprzepuszczalność promieniowania Roentgena. Tymczasem Primospire cechuje się wysoką przenikalnością tego promieniowania.

Do walorów materiałów z grupy Primospire można zaliczyć odporność na sterylizację za pomocą pary lub tlenku etylenu, a także odporność na wiele substancji chemicznych. Wysoka trwałość tych tworzyw sprawia, że są one dobrym materiałem do produkcji części używanych w technologiach przemysłu chemicznego oraz dla zastosowań w produkcji komponentów półprzewodnikowych.

Tworzywo z grupy Primospire charakteryzuje się modułem wygięcia 82737 barów oraz wytrzymałością na rozciąganie dochodzącą do 2068 barów. Oznacza to, że jest ono kilkakrotnie sztywniejsze i wytrzymalsze niż inne znane tworzywa sztuczne wzmacniane włóknami szklanymi.

To niezwykle interesująca cecha, bo z reguły tworzywa sztuczne bez wzmocnień - tak jak Primospire - odznaczają się o wiele mniejszą wagą niż tworzywa wzmacniane. Primospire cechuje się także rozwiniętymi izotropowymi właściwościami mechanicznymi.

Co składa się na budowę omawianego produktu?

primospireTworzywa Primospire skonstruowane są w oparciu o strukturę chemiczną parafenylenu zastępującego resztę acylową kwasu C6H5COOH (benzoesowego). Kwas benzoesowy, to najprostszy organiczny, aromatyczny kwas karboksylowy złożony z pierścienia aromatycznego, takiego samego jaki występuje w benzenie oraz bezpośrednio przyłączonej do niego jednej grupy karboksylowej. Wysoka wytrzymałość tworzywa i jego mała masa sprawiają, że stało się ono idealnym substytutem metali oraz skutecznym zamiennikiem niektórych wzmacnianych tworzyw sztucznych.

Primospire ma też dobre właściwości ognioodporne. Do spalania potrzebuje atmosfery zawierającej co najmniej 55 proc. tlenu. Tymczasem większość tworzyw sztucznych o wysokich parametrach wymaga zawartości tlenu w granicach 30 - 40 proc.

Ponadto, niemodyfikowany Primospire PR-250, w klasie umożliwiającej formowanie na wtryskarkach, potrafi wytrzymać obciążenie cieplne na poziomie 28 KW/mkw. Co niezwykle ważne w odniesieniu do tego tworzywa, nie muszą być używane środki nadające mu właściwości ogniotrwałości. Tymczasem cięższe tworzywa sztuczne, zawierające tego typu środki, znoszą obciążenie cieplne na niższym poziomie 30 - 40 KW/mkw.

Materiały z mawianej grupy osiągają temperaturę przejścia w stan szklisty na poziomie 157 st. C. do stanu umożliwiającego ich wyciskanie oraz temperaturę 167 st. C. do stanu umożliwiającego formowanie. Nie jest to jednak wysoka temperatura, ponieważ temperatura w której następuje wygięcie w przypadku tych materiałów jest bardzo bliska temperaturze przejścia w stan szklisty.

Mimo zaawansowanych parametrów Solvay wciąż pracuje nad udoskonaleniem tworzywa. Zdaniem fachowców z tego koncernu może ono służyć głównie jako składnik w mieszaninach lub w stopach z innymi materiałami o bardzo dobrych właściwościach.

Czytaj więcej:
Nowości 279