Priorytety CIECH Sarzyna na rok 2018

CIECH Sarzyna będzie kontynuować rozbudowę swojej oferty w kategorii specjalistycznych nawozów dolistnych. W 2017 roku Spółka wprowadziła do sprzedaży markę SARPLON zawierającą niezbędne dla roślin makro- i mikroelementy wpływające korzystnie na wielkość i jakość plonu. W 2018 roku kategorię tę uzupełni produkt SARMIN maKSi, charakteryzujący się niespotykaną dotychczas na rynku zawartością krzemu rozpuszczalnego w wodzie oraz najwyższą zawartością potasu spośród nawozów zawierających krzem. Bardzo dobry wpływ produktu na poprawę ogólnej kondycji roślin poprzez synergistycznie oddziaływanie krzemu i potasu, potwierdziły doświadczenia polowe przeprowadzone przez IUNG w Puławach.

CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, który w ostatnich latach podwoił eksport swoich produktów AGRO, planuje kontynuować intensywną ekspansję zagraniczną. Program rozwoju portfolio Spółki na rynkach międzynarodowych zakłada rejestrację ponad 20 nowych własnych produktów w strefie Centralnej i Południowej (m.in. Niemcy, Czechy, Włochy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania czy Irlandia) w latach 2017-2021. Spółka realizuje również plan inwestycyjny dla uzyskania własnych zezwoleń dla substancji aktywnych, których liczba ma wzrosnąć z 2 w 2016 roku do 10 w roku 2020.

- Globalny wzrost liczby ludności, ciągły wzrost zapotrzebowania na żywność, spadek powierzchni pól uprawnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz niekorzystne warunki klimatyczne skłaniają rolników do maksymalizacji plonu z 1 ha upraw. Chcemy wyjść im naprzeciw oferując już nie tylko sprawdzone środki ochrony roślin, ale także wysokiej klasy nawozy specjalistyczne w przystępnej cenie. Dziś nie ulega wątpliwości, że rozwój rynku środków ochrony roślin jest jedną z kluczowych odpowiedzi na wyzwania dla rolnictwa XXI wieku - podkreśla Mariusz Grelewicz, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna.

W 2018 roku Spółka zamierza kontynuować intensywne działania z obszaru marketingu i wsparcia sprzedaży, w tym rozwijać swoje programy lojalnościowe: „Teraz Sarzyna”, dedykowany punktom sprzedaży środków ochrony roślin oraz „Twoja Sarzyna” dla gospodarstw rolnych. Wśród licznych korzyści, które oferuje CIECH Sarzyna, warto wskazać na atrakcyjne bonusy i rabaty dla stałych klientów, możliwość udziału w spotkaniach i szkoleniach, czy możliwość skorzystania z nowoczesnych narzędzi usprawniających komunikację.

CIECH Sarzyna jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i filarem jej segmentu organicznego. W 2017 roku obchodziła swoje 80-lecie. CIECH Sarzyna specjalizuje się w produkcji środków ochrony roślin (AGRO) oraz żywic. Pełen asortyment wyrobów obejmuje ponad 1000 pozycji i ich pochodnych. Do najbardziej znanych znaków handlowych należą marki z segmentu AGRO: Chwastox, Agrosar 360SL oraz ZIEMOVIT. Firma, poza europejskimi, obsługuje także rynki w Azji i Australii.

Źródło: Grupa CIECH