Problemy polskiej chemii na forum specjalistów

O sukcesie Grupy Azoty

Przedstawiciele resortu skarbu jako wzór działań strategicznych przedstawili konsolidację Grupę Azoty oraz potwierdzili, iż rząd nie zamierza zmieniać polityki własnościowej w sprawie spółki.

Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK SA, omawiając sukces konsolidacji polskich spółek azotowych, wskazywał, iż działania grupy wynikają nie tylko z przyjętej strategii rozwoju, ale także z konieczności sprostania bieżącym problemom związanym m.in. z infrastrukturą czy zaniedbaniami minionych lat. A zatem, nowoczesna chemia nie może skupiać się jedynie na projektach rozwojowych, ale musi także dążyć do odtwarzania istniejącego dorobku. Leszkiewicz nie tylko zwracał uwagę na bieżące zagrożenia, jak np. umowa handlowa UE-USA, konkurencja ze strony Chin czy amerykański gaz łupkowy, ale także zauważył, iż w aktualnej sytuacji gospodarczej niezwykle ryzykowne stało się samo planowanie działań, ponieważ proces inwestycyjny jest obecnie dłuższy niż trendy rynkowe.

W rozmowie z portalem Plastech.pl Leszkiewicz skomentował wyniki finansowe za trzy kwartały br., które były dla inwestorów nieco rozczarowujące. Jego zdaniem, nie stanowią one dowodu na nieskuteczność decyzji o konsolidacji, której nie można uznawać za środek chroniący przed trudnymi warunkami rynkowymi.

Ciech - wzór działań restrukturyzacyjnych

W czasie konferencji prezes Ciechu, Dariusz Krawczyk, przedstawił proces restrukturyzacji spółki, która jeszcze w ubiegłym roku borykała się z wielomilionowym zadłużeniem. Tymczasem ostatnie raporty kwartalne, w których spółka wykazuje zysk, wskazują na skuteczność podjętych działań naprawczych. Jednym z najtrudniejszych zadań, podkreślił Krawczyk, było zakończenie produkcji w bydgoskim Zachemie, które wiązało się z redukcją zatrudnienia o 600 osób. Jak zauważył Krawczyk, restrukturyzacja Ciechu była przeprowadzona dzięki talentom menedżerskim pracowników Ciechu, ponieważ przyjęto zasadę niekorzystania z usług firm zewnętrznych.