Problemy polskiej chemii na forum specjalistów

W czasie spotkania poruszano także kwestie nowych dróg w zakresie bazy surowcowej. Jedną z możliwości w tym zakresie jest - jak stwierdził Tomasz Kalwat, prezes Synthos - inwestowanie w surowce alternatywne. Spółka z Oświęcimia zaangażowania jest w projekt konwersji biomasy, która w ciągu najbliższych 10-20 lat stanie się, zdaniem Kalwata, ważną bazą dla produkcji chemicznej. Kalwat sceptycznie wypowiadał się natomiast o inwestowaniu w polskich warunkach w tradycyjne źródła surowcowe. Cezary Możeński z Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach stwierdził, iż choć surowce odnawialne jeszcze długo nie zastąpią tradycyjnych zasobów, to jednak należy ten dział rozwijać, czego przykładem jest działalność puławskiego instytutu. Projekty oparcia produkcji chemicznej o źródła odnawialne krytycznie natomiast ocenił Jerzy Majchrzak, dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki.

Z punktu widzenia gigantów chemii

Cennym głosem w dyskusji na temat stanu polskiej chemii były spostrzeżenia przedstawicieli globalnych koncernów. Robert Stankiewicz, prezes zarządu Dow na Polskę i kraje bałtyckie zauważył, iż konsolidacja polskich firm azotowych była doskonałym posunięciem. Do głównych korzyści wynikających z konsolidacji należą m.in. możliwość uzyskania silnej pozycji na rynku lokalnym, możliwość konkurowania na arenie międzynarodowej czy dywersyfikacja portfela produktów.

- W dzisiejszym środowisku biznesowym konkurują ze sobą firmy z całego świata - powiedział Stankiewicz. - Jeśli spojrzymy na ostatnie 10-15 lat w przemyśle chemicznym, to możemy zauważyć wiele zmian w konsolidacji z różnymi efektami realizacji tego procesu. W 2009 roku, w celu wzmocnienia swojej pozycji na rynkach globalnych i lokalnych, firma Dow przejęła firmę Rohm & Haas. Dzięki tej transakcji firmie Dow udało się rozszerzyć w Polsce swoją obecność w zakresie produkcji materiałów elektronicznych poprzez nowy zakład produkcyjny zbudowany w Dzierżoniowie przez spółkę joint venture SKC Haas.

Spotkanie zakończyło wręczenie nagród Polish Chemical Awards 2013 za najważniejsze osiągnięcia w polskiej branży chemicznej. Organizatorami Polish Chemical Forum są Executive Club oraz Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Patronat honorowy nad spotkaniem objęło Ministerstwo Skarbu Państwa.