Problemy polskiej chemii na forum specjalistów

Problemy polskiej chemii na forum specjalistów
Polish Chemical Forum to jedno z najważniejszych wydarzeń gromadzących przedstawicieli czołowych polskich spółek chemicznych. W tegorocznym spotkaniu, które odbyło się 26 listopada w warszawskim hotelu Sheraton, wzięli udział członkowie zarządów takich między innymi spółek, jak Ciech, Grupa Azoty, Synthos, BASF Polska czy Dow. W trzech panelach dyskusyjnych zaproszeni do dyskusji goście poruszali kwestie związane z rolą państwa w rozwoju polskiego przemysłu chemicznego, omawiali największe problemy sektora oraz przedstawiali perspektywy dla branży.

Chemia ma znaczenie

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Ministra Skarbu Państwa, Włodzimierza Karpińskiego. Podkreślił on znaczenie sektora chemicznego dla gospodarki krajowej, odpowiedzialnego za niemal 15 proc. polskiego eksportu. Branża chemiczna jest - zdaniem Karpińskiego - prężna, lecz jest także narażona na liczne kłopoty, związane między innymi z polityką klimatyczną UE czy kwestią surowców. Szef resortu skarbu wskazał, iż wielką szansą na dokonanie skoku rozwojowego jest wykorzystanie 9 mld euro z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, które będą przeznaczone na innowacyjne projekty firm. Dlatego też konieczne jest zacieśnienie współpracy biznesu i nauki, aby dobrze wykorzystać środki przeznaczone na komercjalizację wiedzy.

Jednym z kluczowych tematów forum była strategia dla polskiej chemii. Komentując brak oficjalnego dokumentu w tej sprawie, podsekretarz stanu w MSP, Rafał Baniak, stwierdził, że największym problemem polskiej chemii nie jest wcale brak całościowej strategii, ponieważ doświadczenie minionych lat wskazuje, iż jej istnienie nie gwarantuje sukcesu. Natomiast sprawą kluczową jest innowacyjność. Zdaniem Baniaka polskie spółki chemiczne muszą wyjść z produkcji podstawowej i rozpocząć działalność na poziomie półproduktów i bardziej zaawansowanych materiałów.