Problemy w recyklingu biotworzyw

Warto wspomnieć, że biodegradowalność materiału nie jest tożsama z pojęciem kompostowalność. Wszystkie polimery kompostowalne są biodegradowalne, natomiast nie wszystkie biogedradowalne są kompostowalne. Powstający w procesie rozpadu tworzywa kompost podlega wymaganiom dotyczącym nawozów i nie może zawierać substancji toksycznych ani niepodlegających rozkładowi, takich jak np. farby drukarskie. Termin biodegradacja, stosowany jest często niepoprawnie, w odwołaniu do innych mechanizmów, powodujących rozpad tworzyw, takich jak biokorozja, degradacja in vivo czy rozpad w środowisku.

Jakie tworzywa nadają się do kompostowania?

Procesowi temu, oprócz odpadów zielonych, można poddać specjalnie oznakowane tworzywa. Certyfikat na kompostowalność oznacza, że dla danego typu tworzywa, w warunkach kompostowania przemysłowego, czas jego rozkładu jest porównywalny do czasu trwania cyklu kompostowania, a proces ten przebiega zgodnie z obowiązującymi normami. Należy pamiętać o tym, że tworzywa do kompostowania przydomowego powinny posiadać certyfikat, świadczący o tym, że rozłożą się w niższej temperaturze. Tworzywa kompostowalne zakopane w glebie bądź wyrzucone na wysypisko śmieci, z powodu nie zachowania wymagań środowiska degradacji, mogą w nie zmienionej formie, przez kilka lat, stanowić poważne zagrożenie dla flory i fauny tych środowisk. Podobnie, tworzywa posiadające wyłącznie certyfikaty biodegradowalności (czy to w glebie czy wodzie) nie są przeznaczone do kompostowania, ponieważ ze względu na skład lub mechanizm degradacji mogą poważnie zaburzyć ten proces.

Błędnym założeniem przeciętnego konsumenta biotworzyw jest to, że produkty nadające się do kompostowania to takie, które można bezkarnie wyrzucić do środowiska, gdzie łatwo i szybko ulegną rozkładowi. Warto pamiętać, że proces biodegradacji przez mikroorganizmy to nic innego niż proces chemiczny, w którym głównym katalizatorem ułatwiającym rozkład materii są enzymy. Szybkość procesów chemicznych i biochemicznych zależy w dużej mierze od chemiczno-fizycznych warunków środowiska: stężenia tlenu, pH, wilgotności, temperatury i oczywiście parametrów biologicznych takich jak ilość i jakość mikroorganizmów. Choćby z tego względu można przewidywać, że inaczej będzie przebiegał proces biodegradacji w kompoście, a inaczej w zbiornikach wodnych.

Biodegradowalność i recykling to poważne wyzwanie dla biotworzyw. Okazuje się, że biodegradacja plastików konsumpcyjnych ma negatywny wpływ na środowisko. Pierwszym problemem jest to, że istnieje wiele różnych rodzajów biodegradacji. Niektóre biotworzywa ulegają degradacji pod wpływem tlenu i promieniowania ultrafioletowego, więc ściółka pozostawiona na słońcu również ulegnie degradacji. Nie ulega jednak całkowitemu rozkładowi, proces trwa lata i uwalnia toksyczne chemikalia.

Niektóre tworzywa sztuczne są zaprojektowane do biodegradacji podczas kompostowania, natomiast jeśli nie są kompostowane to  nie przynosi niczego dobrego dla środowiska. Tylko kilka rodzajów biotworzyw można kompostować w przydomowej kompostowni. W efekcie przetrzymywanie biotworzywa w przydomowym kompostowniku powoduje jedynie zanieczyszczenie kompostu frakcja polimerową. Większość biopolimerów wymaga procesów kompostowania przemysłowego. Powoduje to wiele zamieszania dla konsumentów.

Co gorsza, bardzo trudno jest odróżnić biotworzywa od innych tworzyw sztucznych. Jeśli niewielka ilość tworzywa PLA zostanie przypadkowo pomieszana z PET w strumieniu recyklingu, powstałe z recyklingu produkty z tworzyw sztucznych będą gorszej jakości i o znacznie obniżonych parametrach wytrzymałościowych. Nastręczą też problemów z ponownym przetwórstwem ze względu na różne temperatury przetwórstwa, higroskopijność PLA i itp.
Piotr gość
Piotr gość

Wysłany: 2019-02-06 15:34:07

Bardzo ciekawy artykuł.

Magdalena
Magdalena
*.66.183.131

Wysłany: 2019-04-23 15:29:42

Zastanawiam się dlaczego autor artykułu nie uwzględnił octanu celulozy, która przecież jest zarówno biotworzywem biodegradowalnym jak i kompostowalnym w warunkach domowych i przemysłowych?