Producent katalizatorów do metatezy w PIPCh

Producent katalizatorów do metatezy w PIPCh
29 września w poczet członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego została włączona firma Apeiron Synthesis SA z siedzibą we Wrocławskim Parku Technologicznym.

Spółka Apeiron Synthesis SA została założona w 2009 roku przez młodych absolwentów studiów doktoranckich, związanych poprzednio z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutem Chemii Organicznej PAN. Firma specjalizuje się w produkcji katalizatorów do metatezy, które mogą być stosowane przy produkcji kosmetyków, aromatów, pestycydów czy składników leków. W porównaniu z dotychczas dostępnymi produktami katalizatory wytwarzane przez Apeiron są o klasę jakości lepsze i nie mają konkurencji na rynku światowym.

Apeiron Synthesis jest laureatem szeregu nagród, m.in. w organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie "Polski Produkt Przyszłości". Firma jest określana jako modelowy przykład pożądanego kierunku rozwoju polskiej chemii - spółka powstała w celu komercjalizacji badań naukowych, jej produkty cechują się wysoką wartość dodaną, a jej założycielami są młodzi i przedsiębiorczy ludzie. Firma korzysta z różnorodnych narzędzi wsparcia - od narzędzi unijnych, przez możliwości stwarzane przez park technologiczny, po krajowe i międzynarodowe konkursy. Firma jest obecna na rynku krajowym, ale potencjał produktów sprawia, że może być partnerem międzynarodowych korporacji.

Warto dodać, że katalizatory do metatezy to jeden z najnowocześniejszych obszarów chemii, który został doceniony przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk - w 2005 roku Robert Grubbs z California Institute of Technology oraz Richard Schrock z Massachusetts Institute of Technology otrzymali Nagrodę Nobla za badania mechanizmu reakcji metatezy olefin.