Producent opakowań podwoił zyski

Producent opakowań podwoił zyski
W pierwszym półroczu br. Plast-Box zwiększył skonsolidowane przychody ze sprzedaży do 75,49 mln zł, były one zatem o 26 proc. wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk EBITDA wypracowany w tym czasie osiągnął wartość 9,45 mln zł, co stanowi wzrost o 38 proc. Blisko dwukrotnie wzrósł zysk netto - o ile w pierwszym półroczu 2012 roku wynosił on 2,05 mln zł, o tyle w analogicznym okresie br. wzrósł on do 3,97 mln zł . Wzrost skali działalności i znaczące podniesienie rentowności firmy były w dużym stopniu efektem dalszego zwiększania przez grupę eksportu. Po 6 miesiącach 2013 roku jego udział w przychodach stanowił już 70 proc.

- Zwiększyliśmy eksport o 44 proc., z 36,46 mln zł w pierwszej połowie ubiegłego roku do ponad 52,59 mln zł po pierwszym półroczu tego roku - powiedział Krzysztof Pióro, prezes zarządu firmy. - Obecnie sprzedajemy nasze produkty do 30 krajów europejskich, w tym niemal do wszystkich państw unijnych. Sprzedaż do Unii Europejskiej stanowiła w pierwszym półroczu tego roku ponad 36 proc. naszego eksportu. Jednak większość naszej sprzedaży zagranicznej - bo aż 63 proc. - trafia obecnie do krajów wschodnioeuropejskich, nienależących do UE. W pierwszej połowie tego roku odnotowaliśmy wzrost sprzedaży na te rynki o 70 proc. porównując dane rok do roku. Perspektywy dalszych wzrostów są naszym zdaniem duże, zwłaszcza Rosja to ogromny, niezagospodarowany rynek. Naszym atutem jest wypracowana tam już pozycja oraz lokalizacja naszej fabryki na Ukrainie. Znajduje się ona w pobliżu granicy z Rosją i jest największym producentem nowoczesnych opakowań z tworzyw sztucznych w tym regionie.

Spółka produkuje opakowania na Ukrainie od ośmiu lat, a w 2011 r. otworzyła tam nową fabrykę. Ukraińska fabryka zlokalizowana w Czernihowie obsługuje obecnie znaczącą część sprzedaży na rynki wschodnie. Jej klientami są głównie firmy z branży chemicznej i budowlanej. W pierwszym półroczu 2013 r. sprzedaż ukraińskiej filii wyniosła 31,55 mln zł, co stanowi wzrost o 71 proc., natomiast w całym 2012 r. spółka ta osiągnęła sprzedaż w wysokości 39,25 mln zł.