Producent wytłaczarek do tworzyw szuka inwestora

Producent wytłaczarek do tworzyw szuka inwestora
Ministerstwo Skarbu Państwa rozpoczęło procedurę prywatyzacyjną dla gliwickich Zakładów Maszyn Chemicznych Metalchem, specjalizujących się m.in. w produkcji urządzeń dla przemysłu tworzyw sztucznych. Zaczęto szukać inwestora dla firmy.

W tej chwili całość akcji Metalchemu należy do Skarbu Państwa, ale ten wszczął już procedurę prywatyzacyjną. Gotów jest sprzedać 85 proc. akcji spółki. Pozostałe udziały mają trafić nieodpłatnie do uprawnionych pracowników firmy. Oznacza to, że do dyspozycji potencjalnych inwestorów będzie 68 tys. udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Tym samym minimalna cena za jaką dokonać miałaby się prywatyzacja to 3,4 mln zł. Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa 19 lutego 2010 r.

Metalchem to firma z 59 - letnią historią. Niemal od początku istnienia Zakłady produkowały maszyny i urządzenia dla przemysłu chemicznego stopniowo zwiększając udział maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Obecnie niemal całość produkcji stanowią wytłaczarki jednoślimakowe i dwuślimakowe, linie technologiczne do wytłaczania oraz części zamienne do tych urządzeń, w tym głównie układy uplastyczniające. Ten segment rynku przetwarza w Polsce 30 -35 proc. tworzyw sztucznych. Ogromna większość (85 – 90 proc.) produkcji Metalchemu trafia na rynek krajowy.

Zakłady Metalchem

W tej chwili klientami gliwickiego przedsiębiorstwa są głównie firmy zajmujące się wytwarzaniem rur kanalizacyjnych i ciśnieniowych, profili budowlanych, folii opakowaniowych i płaskich, jedno- i wielowarstwowych do celów opakowaniowych i budowlanych, kabli i przewodów elektrycznych, producenci granulatów i regranulatów. Większość odbiorców to klienci krajowi.

Strategia rozwojowa spółki zakłada utrzymanie dotychczasowego profilu produkcji oraz doskonalenie produktów poprzez zakup urządzeń i wdrożenie technologii napawania ślimaków. Spółka planuje również modernizację linii technologicznych do produkcji profili oraz linii do granulacji i regranulacji.

Obecne zatrudnienie firmy to 103 osoby. Przychody firmy w ostatnich latach wzrastały. W 2006 r. wynosiły 10,5 mln zł, w 2007 r. 11,3 mln zł, a w 2008 r. 12,3 mln zł. Zysk netto też szedł w górę: w 2006 r. było to 274 tys. zł, w 2007 r. 844 tys. zł, a w 2008 r. zysk netto osiągnął 933 tys. zł.

Czytaj więcej: Prywatyzacje 27 Rynek 828