Produkcja folii w przetwarzaniu polimerów

Produkcja folii w przetwarzaniu polimerów
Produkcja folii w przetwarzaniu polimerów odgrywa znacząca rolę. Dlatego warto się jej przyjrzeć.

Folie z tworzyw sztucznych są wytwarzane w całkowicie odmiennych technologiach niż ma to miejsce w przypadku papieru i kartonu. Na przykładzie produkcji z twardego PVC widać jak późniejsze właściwości folii dopasowują się do wysokotemperaturowych urządzeń kalandrujących.

Produkcja folii stale zajmuje miejsce w przetwarzaniu polimerów, ponieważ folie znajdują uniwersalne zastosowanie. Ze względu na swoje szerokie możliwości modyfikacyjne spełniają jako półwyroby lub produkty końcowe wiele warunków w rozmaitych gałęziach przemysłu.

Do wytwarzania wstęgi z tworzywa sztucznego opracowano wiele odmiennych metod technologicznych. Pozwalają one na ekonomiczne wytwarzanie odpowiednich wstęg foliowych do szerokich celów zastosowań. Chodzi tu m.in. o proces ekstruzji z formowaniem szerokoszczelinowym lub rozdmuchowym, powlekanie, odlewanie i kalandrowanie.

Folia PVC

Pod pojęciem kalandrowania rozumie się tworzenie w określonej temperaturze z mieszanek o wysokiej lepkości ciągłej wstęgi poprzez szczelinę między dwoma lub więcej wałkami. Tak więc kalandrowanie jest procesem odkształcania przebiegającego pod wysokim ciśnieniem.

Ustawiając odpowiednią szerokość szczeliny ustala się grubość folii bądź płyty. Z geometrii szczeliny i reologicznych właściwości kalandrowanej masy wynika w rezultacie ciśnienie szczelinowe. Kalander służy więc wyłącznie jako obrabiarka do nadania formy.

Wraz z wyprodukowaniem stabilizatorów o silnym działaniu można było 50 lat temu wprowadzić obok używanej dotychczas metody niskotemperaturowej (NT) metodę wysokotemperaturową (HT) o wyższym poziomie temperatury w ramach kalandrowania oraz zmodyfikowanych receptur.

Struktura techniczna i formy zastosowania pozostały w ostatnich dziesięcioleciach prawie takie same. Ostatecznie jedyną zmianą jest poszerzenie wałków. Ma to na celu podniesienie wydajności lub wyspecjalizowaną produkcję folii. W wytwarzaniu folii z twardego PVC ugruntowała się metoda wysokotemperaturowa i kalandry 4- lub 5-wałkowe w szerokościach od 1800 do 3000 mm.

Zaletą metody wysokotemperaturowej jest szersza modyfikowalność właściwości folii i wydajnej produkcji na wyraźnie szerszych urządzeniach. Stosowane są najczęściej PVC s i PVC M o współczynniku przenikania ciepła (stopniu polimeryzacji) wynoszącym od 58 do 63, umożliwiającym produkcję folii o większej transparencji, dobrej głębokotłoczności i wyraźnie większej grubości.