Program Autodesk Inventor Tooling

Program Autodesk Inventor Tooling
Firma Autodesk wraz z dystrybutorem swego oprogramowania firmą Man and Machine Software zorganizowała specjalne seminaria poświęcone oprogramowaniu przeznaczonemu dla producentów form wtryskowych i służącemu do analizy wtrysku tworzyw. Jednym z ciekawych rozwiązań na tym polu jest program Autodesk Inventor Tooling.

Oprogramowanie Autodesk Inventor automatyzuje najważniejsze czynności projektowania form wtryskowych dla wyrobów z tworzyw sztucznych. Zapewnia szybkie projektowanie i weryfikację projektów form, ograniczając liczbę błędów oraz zwiększając wydajność form.

Program pomaga usprawnić projektowanie form wtryskowych dla wyrobów z tworzyw sztucznych, dzięki łatwym w obsłudze narzędziom, które wykorzystują modele części zaprojektowane w Autodesk Inventor. Dzięki pełnemu powiązaniu z cyfrowymi modelami programu Inventor, wszystkie zmiany modelu są automatycznie odwzorowywane w projekcie formy. Autodesk Inventor Tooling prowadzi użytkownika przez proces projektowania form oraz automatyzuje szereg złożonych operacji m.in. zamykania otworów oraz generowania powierzchni podziału i zamknięcia.

Program Autodesk Inventor Tooling

Jeśli chodzi o przygotowanie części, to dostęp do informacji na temat właściwości materiału odbywa się poprzez wybór z bazy danych materiałów Moldflow, czyli obszernej bazy materiałowej tworzyw wykorzystywanych w procesie wtrysku. Wszystkie informacje dodane do modelu części wykorzystywane są także w procesie projektowania formy.

Szybsze projektowanie form możliwe jest dzięki automatycznemu tworzeniu powierzchni. Zamykanie otworów w modelu części następuje przy pomocy automatycznego tworzenia powierzchni zamykających.

Użycie oprogramowania pozwala też na automatyczne projektowanie stempla oraz matrycy. To ważne, bo projektowanie stempla i matrycy przy pomocy tradycyjnych narzędzi CAD jest czasochłonnym procesem, lecz dzięki funkcji projektowania form programu Inventor można zaoszczędzić czas i ograniczyć liczbę poprawek. Można też wygenerować matrycę oraz stempel na podstawie zdefiniowanej powierzchni podziału. Możliwe jest dodatkowo tworzenie rdzeni bocznych, tak aby pasowały do zespołu formy oraz wykorzystywanie starych rdzeni bocznych w istniejących projektach form. W przypadku projektów form wielogniazdowych można definiować konfigurację układu formy jako okrągłą, prostokątną lub o zmiennym kształcie. Narzędzia do projektowania stempli i matryc można stosować do tworzenia rodzin form.

Jak tłumaczą przedstawiciele producenta sięgnięcie po ich program przynosi skrócenie czasu projektowania formy przy pomocy narzędzi projektowania układów zasilających i przewężek. Możliwe jest też lepsze rozprowadzenie płynnego tworzywa z dyszy urządzenia do matryc formy, dzięki zaprojektowaniu pełnego układu zasilającego.

Czytaj więcej: Oprogramowanie 201