Program Autodesk Inventor Tooling

Narzędzia do analizy przewężek pozwalają na dokładne i szybkie określenie ich położenia. Wcześniej zdefiniowane kształty pozwalają na szybkie stworzenie punktów przewężek, przewężek, kanałów zasilających, dysz wtryskowych oraz kanałów chłodzących.

Ważną funkcją programu jest projektowanie kanałów chłodzących.

Chodzi tu o szybsze dodawanie kanałów chłodzących do korpusu formy przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby błędów oraz niespójności. Przy pomocy Inventor Mold Design dzięki intuicyjnemu interfejsowi można szybko projektować kanały chłodzące korpusu formy. Wybranie elementów układu chłodzącego, takich jak łączniki, zatyczki rur, zatyczki uszczelniające oraz pierścienie uszczelniające, z katalogu standardowych części pozwala na zachowanie spójności projektu oraz zmniejszenie liczby błędów.

Program Autodesk Inventor Tooling

Analiza form odbywa się poprzez symulację oraz optymalizację projektu formy przed obróbką przy pomocy narzędzi programu Moldflow do analizy rozpływu tworzywa. Mogą być one użyte do określenia natężenia przepływu materiału, optymalnego położenia punktów wtrysku, skurczu oraz parametrów procesu. Analizy formy pozwalają na optymalizację projektu oraz ograniczenie do minimum ilości cykli projektowych.

Wykrywanie problemów z wykonaniem formy odbywa się we wczesnej fazie procesu projektowego. Przy pomocy programu Inventor można przeprowadzić analizę modelu części jeszcze przed rozpoczęciem procesu projektowania formy. Pozwala to na szybkie zrozumienie zagadnień wypełnienia formy wtryskowej, analizy zatonięć, skuteczności chłodzenia, położenia przewężek oraz określenia optymalnych parametrów wtrysku.

Po zakończeniu projektowania formy, oprogramowanie Inventor automatycznie tworzy na podstawie zweryfikowanego modelu konieczne rysunki inżynierskie oraz zestawienia komponentów. Dzięki temu, że model w programie Inventor jest w pełni powiązany, jakakolwiek zmiana w projekcie powoduje automatyczne uaktualnienie rysunków oraz zestawień komponentów. Następuje też skrócenie czasu projektowania form dzięki automatycznemu generowaniu rysunków oraz zestawień komponentów.

Inventor umożliwia automatyczne tworzenie rysunków 2D oraz zestawień komponentów z projektów form do wykorzystania w dokumentacji oraz procesie produkcji. Po wprowadzeniu zmiany w modelu 3D części, program automatycznie uaktualnia rysunki oraz zestawienia komponentów.

Seminaria Autodesk i Man and Machine Software odbyły się w Warszawie i Katowiach.

Czytaj więcej: Oprogramowanie 196