Program Stasa QC do optymalizacji procesów produkcyjnych w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Program Stasa QC do optymalizacji…
Firma Technik Solution wprowadza na rynek nowoczesny program Stasa QC, który służy optymalizacji procesów produkcyjnych. Program był jedną z ciekawszych prezentacji podczas ostatnich targów Plastpol.

Program Stasa QC działa w ten sposób, że wykorzystuje do obliczeń matematykę opartą na sieciach neuronowych. Następnie na podstawie podanych przez użytkownika parametrów oraz cech jakościowych samodzielnie generuje plan prób. Jego używanie pozwala m.in. na optymalizację ustawienia parametrów przetwórczych pod względem czasu cyklu i zdolności procesowej. Stosując Stasa QC użytkownik może zredukować czas cyklu średnio o 10 proc. To zaś oznacza możliwość osiągnięcia pewnych oszczędności.

Schemat postępowania z programem jest następujący: wpierw użytkownik musi zdefiniować wszystkie cechy jakościowe, które chce uzyskać na zoptymalizowanym wyrobie. Mogą to być np. subiektywne cechu jakościowe (optyka detalu, zapady), jak również mierzalne cechy jakościowe (długość, średnica, czas cyklu). Następnie na podstawie już zdefiniowanych najważniejszych parametrów procesu tworzony jest plan prób. Pozwoli on na późniejsze pełne poznanie i optymalizację procesu. W dalszej części użytkownik musi wykonać na maszynie próby według określonego planu prób. Kolejną fazą jest pomiar detalu. Zakłada on, że przetwórca musi wykonać pomiary zdefiniowanych cech jakościowych detali wykonanych podczas prób i wpisać je w tabelę pomiarów.

Program Stasa QC

To co w największy sposób wyróżnia oprogramowanie, to fakt, że pozwala ono na pełną ocenę wszystkich cech jakościowych detalu w procesie produkcji z tworzyw sztucznych. Realizowane jest to dzięki analizie danych przekazywanych poprzez czujniki oraz dzięki prognozie online. W rezultacie takiego działania zmniejsza się liczba braków występujących podczas produkcji.

Jak tłumaczy producent, Statsa zapewnia prognozę jakościową dla każdej wyprodukowanej części i nadzór nad całym procesem produkcyjnym. Kryje się za tym m.in. wczesne rozpoznawanie wahań procesowych. Oprócz tego program dostarcza protokół jakościowy dla każdej określonej cechy wyrobu podczas jej produkcji. Podstawą optymalizacji parametrów jest generowanie modeli procesowych. W tym celu sprawdza się zależności pomiędzy parametrami maszyny, a cechami jakościowymi produktu. W ten sposób można choćby zasymulować działanie zmiany parametru maszyny na jakość wyrobu oraz wyznaczyć optymalne ustawienie poszczególnych parametrów.

Mówiąc o wspominanej prognozie jakościowej, trzeba wiedzieć, że program określa z danych procesowych, takich jak temperatura, przebieg ciśnienia i siły - otrzymywanych podczas prób z czujników znajdujących się na formie - ważne wielkości procesowe dla każdej cechy jakościowej.

Z przebiegu wykresów procesu, Stasa wylicza dużą ilość możliwych wielkości procesowych. W zależności od zastosowanych na formie czujników można otrzymać od kilkuset do kilku tysięcy takich wielkości procesowych.

Jeśli chodzi o kwestię optymalizacji parametrów, to mamy tu do czynienia z automatycznym wyznaczeniem z danych otrzymywanych po próbach najlepszych możliwych ustawień parametrów, przy których przetwórca jest w stanie uzyskać konieczne cechy jakościowe, a także minimalny czas produkcji oraz wysoką stabilność procesową.

Jest też w stanie sprawdzić, czy istnieje takie ustawienie parametrów maszyny, przy których będzie można dotrzymać wszystkich żądanych cech jakościowych produktu. Użytkownik programu może również interaktywnie sprawdzić, w jaki sposób zmiana ustawień parametrów wpływa na wszystkie cechy jakościowe produktu i to bez dodatkowych testów wykonywanych na maszynie. W ten sposób można też bardzo łatwo sprawdzić zależności między parametrami maszyny a cechami jakościowymi detalu.

W końcowej części działania program przy pomocy metod selekcji wybiera automatycznie kilka najważniejszych wielkości procesowych dla każdej cechy jakościowej. Użytkownik otrzymuje tym samym do każdej cechy jakościowej najważniejsze wielkości procesowe, od których następnie zależna jest dana cecha jakościowa. Istnieje tez możliwość wsparcia przy interpretacji wyznaczonych wielkości procesowych.


brak
 

Program do zarządzania narzędziownią, program do optymalizacji procesów wtrysku, maszyny i linie do czyszczenia form i części, druty do napawania

Polska